Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:30

MSB lanserar Lupp-app

Nu har MSB lanserat en Lupp-app för ledning och uppföljning av räddningsinsatser. Appen har funktioner som förbättrar och förenklar möjligheterna att ta del av ny eller uppdaterad information.

Det primära syftet för beslutsstödsystemet Lupp är att tillhandahålla ett verktyg för noggrann dokumentation av händelseförloppet före, under och efter en räddningsinsats.

Den nya appen gör det enklare för dig att hålla koll på vad som händer direkt i din mobila enhet. Du kan läsa och skriva enklare dagboksanteckningar samt läsa och skapa beslut direkt från telefonen. Genom appen kan du även direkt skapa lägesrapporter, ta foton och bifoga det till en anteckning, vilket gör det möjligt att enklare och snabbare förmedla och följa upp räddningsinsatser via din mobila enhet.

Lupp ska förse beslutsfattare med korrekt, relevant och tillförlitlig information, jämte prognoser av möjliga framtida scenarion och dessas konsekvenser, vilket leder till bättre beslut och effektivare räddningstjänstarbete.

Hämta appen

Du kan ladda ner Lupp-appen gratis i Apple App Store och Google Play. Appen kräver att din organisation sätter upp en Lupp-databas.

Publicerad: 30 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:30

Senast granskad: 30 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan