Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:31

Höstens utbildningar i Rakel

Anmäl dig till våra utbildningar och informationsdagar om radiokommunikationssystemet Rakel.

I höst erbjuder vi flera utbildningar i Rakel som nu är öppna för anmälan. Utbildningarna har olika innehåll och riktar sig till olika målgrupper. 

För dig som är ny i en roll med ansvar för Rakel

Välkommen till en introduktionsdag om Rakel, dagen före Rakeldagen. Introduktionen riktar sig till dig med ansvar för Rakel i din organisation, så som behöriga beställare, systemägare eller Rakelförvaltare.

Introduktion till Rakel – för dig med nytt ansvar för Rakel i din organisation, 11 november

För dig med sambandsansvar eller planeringsansvar för Rakel

Denna kurs ger dig kunskaper i kommunikation i Rakel med fokus på planering, metoder för samverkan, det svenska krisberedskapssystemet och gemensamma grunder för samverkan och ledning ur ett Rakelperspektiv.

Rakel – att planera och agera utifrån ett sambandsansvar, 26-28 november (fulltecknad, anmälan stängd)

För sambandsansvariga inom kommunal räddningstjänst erbjuder vi en kunskapshöjande dag, dagen efter Rakeldagen, då bland annat räddningstjänsterna från Norrbotten och Storstockholm delar med sig av sina praktiska erfarenheter av sambandsplanering.

Kunskapshöjande dag för sambandsansvariga inom räddningstjänsten, 13 november

För dig som utbildar i Rakel för regioner

Du som har ansvar att utbilda sällananvändare av Rakel inom en region kan gå en heldagsutbildning som ger dig stöd i ditt arbete. Utbildningsdagen vänder sig även till dig som är samordnare för säkerhet och krisberedskap inom en region.

Rakel – Utbildningsdag för regioner i kommunikationssystemet Rakel

Rakeldagen på Kistamässan

Rakeldagen är mässan för dig som arbetar med säkerhetsfrågor, beredskap och samband inom samhällsviktig verksamhet. På Rakeldagen kan du lyssna på intressanta talare, ta del av utrustning och tjänster som erbjuds av olika leverantörer och träffa andra som arbetar med sambandsfrågor, säkerhet och kommunikation inom samhällsviktig verksamhet.

Rakeldagen 2019 – en dag om samhällsviktig kommunikation, 12 november

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 7 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:31

Senast granskad: 7 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan