Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:17

Efter Barents Rescue – Bättre rustade för framtiden

Övningen Barents Rescue är en av de största övningarna som genomförs i Barentsregionen. Efterarbetet är nu igång och sammanställningen av de erfarenheter och lärdomar som dragits pågår.

Sverige är första land att genomföra ett utvecklat koncept för civil övning i Barentsregionen. Barents Rescue som gick ut på att begära internationellt stöd, ta emot hjälp, upprätta basläger och leda internationellt sammansatta insatser mellan blåljuspersonal i fält gav många erfarenheter. Planeringen av övningen tog avstamp i erfarenheterna från Herkulesolyckan vid Kebnekaise, attentatet på Drottninggatan och skogsbränderna 2018.

Nöjda deltagare

– Barents Rescue 2019 i Kiruna var en stor succé. Att öva komplexa räddningsinsatser tillsammans mellan fyra länder ger en ökad trygghet för oss alla att kunna hantera stora kriser i något av våra länder genom hjälp från grannländerna. Tillsammans är vi starka, säger Björn O. Nilsson, landshövding i Norrbottens län.

Generaldirektör Dan Eliasson var tillsammans med landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten värd för övningen. I VIP programmet deltog bland andra ministrar från de nordiska länderna och generaldirektörer från olika myndigheter som alla har en viktig roll inom krisberedskapen.

– Jag har med mig tre insikter efter Barents Rescue. Vi har förmåga att dra ihop så mycket resurser även i glesbebyggda områden. Vi samarbetar bra över nationsgränser och ibland kulturbarriärer. För det tredje hur viktigt det är med lärande övningar för att utveckla oss och bli bättre. Och vi är många som lärt oss något av övningen. Tack för väl gjorda insatser, säger Dan Eliasson.

Erfarenheter som stärker

– Vi är mycket nöjda med att genomfört hela övningsprocessen och fått pröva ett utvecklat koncept för övning. Barents Rescue kan ses som en plattform för lärande och utveckling där utbildning, träning, metodutveckling och erfarenhetsåterföring är centrala delar säger Maria Jontén, MSB, projektledare för Barents Rescue 2019.

Utvärdering har varit en röd tråd genom hela planeringsprocessen och nu pågår arbetet intensivt med att skriva en nationell och en internationell rapport. Erfarenheter från övningen utgör ett viktigt underlag för vidare utveckling av förmåga och beredskap att hantera komplexa händelser och kriser.

Övningen visar på vikten av att kontinuerligt utbilda, träna, öva och utbyta erfarenheter för att stärka vår kunskap och samtidigt ständigt identifiera utvecklingsområden för att stärka vår nationella beredskap.

Den internationella rapporten som nu ska produceras med rekommendationer lämnas över till Norge som är värd för Barents Rescue 2022.

Så här såg det ut under övningen

Publicerad: 10 oktober 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:17

Senast granskad: 10 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan