Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:00

MSB nominerat till Svenska jämställdhetspriset 2020

MSB är en av tio semifinalister i nomineringen till Svenska jämställdhetspriset. Nomineringen avser MSB:s jämställdhets- och genusperspektiv i arbetet med internationella insatser.

Svenska Jämställdhetspriset delas ut årligen till "en aktör som aktivt arbetar för ett mer jämställt samhälle". MSB:s nominering grundar sig i arbetet med genusperspektiv och jämställdhet inom hantering av kriser, katastrofer och återuppbyggnad runt om i världen. Motiveringen lyder:

”MSB har under den senaste tioårsperioden successivt utvecklats till att bli en ledande och starkt efterfrågad aktör för att tillföra ett jämställdhets- och genusperspektiv på hanteringen av kriser, katastrofer och återuppbyggnad runt om i världen.”

Priset kommer att delas ut av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag på konferensen Forum Jämställdhet 5-6 februari 2020. Bland tidigare vinnare finns Kunskapscentrum för jämlik vård, Svenska Filminstitutet och Eskilstuna kommun.

Forum jämställdhet presenterar tio semifinalister

MSB:s internationella insatsverksamhet

MSB:s internationella verksamhet har sin grund i MSB:s instruktion, svensk biståndspolitik och över 30 års erfarenhet av att bedriva insatser. Vi arbetar bland annat med humanitärt bistånd och stärkt motståndskraft mot kriser och katastrofer. Vi stödjer även FN och EU:s fredsfrämjande insatser. Målet för MSB:s insatsverksamhet att rädda liv, lindra nöd, främja frihet och säkerhet, samt stärka motståndskraft mot kriser och katastrofer i samhället.

MSB:s arbete för ökad jämställdhet vid internationella insatser

MSB har bland annat tagit fram verktygslådan Gender Equality Toolkit för att stödja insatspersonalen. Verktygslådan innehåller praktiska tips, råd och goda exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan användas inom insatsverksamheten. 

Ett annat exempel på MSB:s arbete med jämställdhet är vårt samarbete med FN-organisationen UNWOMEN. Vi har tecknat ett samarbetsavtal med dem för att bidra till att humanitär hjälp når kvinnor och män på ett jämställt sätt. Avtalet är ett första steg i att etablera ett närmare samarbete mellan organisationerna i katastrofsituationer runtom i världen.

Publicerad: 13 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:00

Senast granskad: 13 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan