Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 19 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:38

MSB stöder upphandling till samhällsviktig verksamhet

Regeringen har gett Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att samla in och sprida goda exempel på metoder och strategier för att trygga leveranssäkerheten vid upphandling av varor och tjänster som är kritiska för samhällsviktig verksamhet.

– De problem med leveranser av sjukvårdsmateriel som nyligen drabbade ett antal regioner understryker behovet av ökat fokus på krisberedskap i upphandlingar. Att myndigheter och enheter med samhällsviktig verksamhet redan i inköpsprocessen ser till att säkra sina leveranser är en fråga av intresse för hela Sverige, säger civilminister Lena Micko i regeringens pressmeddelande.

För att säkerställa att stödet når ut i hela landet ska MSB, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och andra relevanta aktörer involveras när Upphandlingsmyndigheten utför uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas i Upphandlingsmyndighetens årsredovisning för 2021.

Redan idag finns en del vägledningar som stöd vid upphandling av varor och tjänster till samhällsviktig verksamhet. En framgångsfaktor i arbetet är samverkan mellan olika funktioner inom organisationen som kan bidra med sina perspektiv, till exempel verksamhet, inköp, informationssäkerhet och krisberedskap.

Vägledningar från MSB

Upphandling till samhällsviktig verksamhet - en vägledning (MSB i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och SKL) Upphandla informationssäkert – en vägledning Vägledning för hantering av reservkraftprocessenOutsourcing av it-tjänster i kommunerLäs mer om hur du kan identifiera samhällsviktig verksamhetVägledningar från andra myndigheter

Robust elektronisk kommunikation – vägledning för användare vid anskaffning (PTS)

Relaterat

Regeringens pressmeddelande: Stärkt stöd till upphandling för samhällsviktig verksamhet

Publicerad: 19 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:38

Senast granskad: 19 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan