Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:13

Mötesplats Samhällssäkerhet är en av årets viktigaste konferenser

Under två dagar samlades statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och många fler för att prata om samhällets säkerhet, krisberedskap och totalförsvar.

– Den här mötesplatsen gör att många olika typer av aktörer möts, statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv, det är en gemensam mötesplats. Det är viktigt att den här typen av arenor finns. Starkast de här dagarna var vad viktigt det är att vi vårdar och försöker stärka tilliten i samhället, det är så vi får ett starkt samhälle, säger Svante Werger, särskild rådgivare på MSB.

Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare. Mötesplats Samhällssäkerhet arrangerades 19-20 november på Kistamässan i Stockholm. Det var en tvådagarskonferens med 36 seminarier och parallell utställning där hundratal representanter från företag och organisationer kunde nätverka och presentera praktiska lösningar för ett säkrare och tryggare Sverige.

Dialogen i fokus: ”vi har hjälpt andra och andra har hjälpt oss”

I MSB:s monter kunde besökare ställa frågor och få veta mer om vilket stöd MSB kan ge inom olika områden.

– Jag ville veta mer om frivilliga försvarsorganisationer och har nu fått mig en uppdatering om hur vi jobbar med frivilliga, säger Nils-Olov Nilsson, säkerhets- och beredskapssamordnare på Sollefteå kommun.

Foto: Thomas Henrikson

Besökare kunde också ställa frågor om bland annat gemensamma grunder för samverkan och ledning, kontinuitetshantering, förstärkningsresurser samt cyberfysiska system.

– Jag hade några konkreta frågor och ville få en kontakt på MSB för att kunna ventilera funderingar om cybersäkerhet och cyberfysiska system. För oss är det viktigt att kunna peka på frågor inom ämnet som pågår hos MSB för att skapa en förståelse hos beslutsfattare på regional nivå om vikten av cybersäkerhetsfrågor, säger Richard Crivall på Region Halland.

Dialogen med besökarna har även varit viktig för MSB som tar tillfället som en möjlighet att lyssna av och få input till den egna verksamheten.

– Vi har hjälpt och guidat andra i våra frågor och de har hjälpt oss. Vi har kunnat skapa kontakter som kommer fungera som referenser för att hjälpa oss kvalitetsgranska utvecklingen av vårt arbete med kontinuitetshantering, berättar Alexandra Grundel, som arbetar med kontinuitetshantering på MSB.

Samverkan över gränserna

Under konferensen deltog representanter från MSB:s motsvarighet i Norge och Finland i en panel tillsammans med MSB:s generaldirektör Dan Eliasson.

– MSB är väldigt nära svenska myndigheter, regioner och kommuner, men det nordiska samarbetet är också en otrolig viktig beståndsdel för att klara kriser. Systemet byggs med en internationell dimension, säger Dan Eliasson under panelsamtalet.

Han fick medhåll från de andra paneldeltagarna.

– Vi är bara ett sms ifrån varandra när något händer. Utmaningarna vi har går över gränserna, ju mer vi samarbetar desto bättre är vi, säger Cecilie Daae, generaldirektör för Direktoratet för samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i Norge.

Foto: Thomas Henrikson

– Det är viktigt att jobba samnordiskt för att vara effektiva, säger Vera Paarko från finska inrikesministeriets räddningsavdelning, som delade med sig av flera exempel på viktiga nordiska samarbeten inom områden som försörjningsberedskap och kartläggning av kritiska flöden i infrastruktur.

Hela panelsamtalet som inleds av inrikesminister Mikael Damberg finns på YouTube

Publicerad: 21 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:13

Senast granskad: 21 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan