Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:30

Kommunerna får egen handbok i krisberedskap

Tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) driver MSB projektet Handbok i kommunal krisberedskap. Målet är att ta fram ett samlat stöd inom kommunal krisberedskap som spänner över hela kommunens verksamhet. Materialet kommer löpande att publiceras i digital form här på msb.se.

Det finns idag ett stort antal vägledningar om kommunal krisberedskap, men det finns inget samlat stöd där en kommuns alla verksamheter berörs. Handbok i kommunal krisberedskap ska ge en överblick över de områden som ingår i kommunal krisberedskap och målgruppen är bland annat nya säkerhetssamordnare och beslutsfattare. Samtidigt ska handboken kunna ge fördjupning inom specifika områden för erfarna säkerhetsamordnare så väl som för ansvariga inom samhällsviktiga verksamheter.

Kommunerna får bidra till delar av handboken

Projektet, som påbörjades i år, är treårigt och drivs av MSB tillsammans med SKL. Under projektets gång kommer även olika kommuner att anlitas för att bidra till utvalda delar av handboken. Under 2019 medverkar Kristianstad, Lysekil och Örebro samt Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

– Att kunna ta in kommuner som skriver på delar av handboken ser vi som oerhört positivt. Kommunerna själva är de som vet vilken information de efterfrågar och på vilken nivå. Att ha med kommunerna i hela processen gör att vi arbetar mer efter behovsbilden, säger Monica Edsgård som är verksamhetsansvarig på Enheten för samverkan och ledning samt samordnat stöd på MSB.

Under första kvartalet 2020 kommer följande kapitel att publiceras i den digitala handboken:

  • Dricksvatten
  • Räddningstjänst
  • Energiförsörjning
  • Hamnar
  • Säkerhet i offentlig miljö
  • Samhällsplanering
  • Övergripande processer (vilket inkluderar kommunernas krisberedskapsuppgifter så som geografiskt områdesansvar)
Publicerad: 7 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:30

Senast granskad: 7 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan