Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:16

Aktiv mot brand börjar på Brandvarnardagen 1 december

Årets kampanj startar den 1 december 2019 på Brandvarnardagen. Vi hoppas att räddningstjänster och andra som arbetar för att öka brandskyddet i bostäder är med i år också.

I årets kampanj, med start 1 december, kommer vi använda samma material som vi använde förra året. MSB fortsätter att använda det stilistiska, enkla budskapet med en enhetlig utformning. Kampanjmaterialet hänvisar till skyddadigmotbrand.se där SMS-tjänsten som påminner om att testa brandvarnaren finns.

Senare under december kommer vi att komplettera med annonser mer riktade till personer som är äldre än 65 år. Materialet kommer att läggas upp på samma sida på msb.se som det övriga materialet.

Filer till de olika kampanjmaterialen finns publicerade på msb.se/aktivmotbrand. Här finns även underlag för att ta fram flaggor och annat om ni ska ha en monter ihop med kampanjen. Även annonser till egna websidor eller sociala medier. Varje organisation står själv för att ta fram de produkter som väljs ut och tryckoriginal finns tillsammans med övrigt kampanjmaterial.

Här hittar du kampanjmaterial och mer information om årets kampanj

Har Aktiv mot brand någon effekt?

Vi kan inte säga rakt ut att det är Aktiv mot brand som haft effekt men vi kan i den uppföljning MSB gjorde under året se att de skett en ökning av brandskyddet i bostäder. Vi ser att antalet bostäder med handbrandsläckare, brandfiltar och det viktigaste av allt att antalet fungerande brandvarnare ökar. Resultaten kommer ur MSB:s trygghetsundersökning.

Vi ser ut att kunna nå målen för brandskyddsutrustning i bostäder till år 2020. Sedan mätningen startade år 2010 har antalet fungerande brandvarnare ökat till 88%. Andelen hushåll som svarat att de har handbrandsläckare var i senaste mätningen 68 % mot 36 % i mätningen 2010 och största ökningen ser vi när det gäller brandfiltar. I mätningen 2010 svarade 4 % att de hade brandfilt och i senaste enkäten svarade 44 % att de har brandfilt. Andelen som inte har något släckredskap alls minskar också.

Uppföljning av nationella strategin för stärkt brandskydd

Förbered personalen med rätt rekommendationer

Brandskydd i bostäder - för dig som ger råd, är en kort information som förbereder den som ger råd om brandskydd i bostäder till privatpersoner. Den är bra att läsa igenom inför möten under kampanjen.

Brandskydd i bostäder - för dig som ger råd Rätt adress till SMS-tjänsten

Kampanjmaterialet hänvisar till websidan skyddadigmotbrand.se där SMS-tjänsten som påminner om att testa brandvarnaren finns.

Ett sätt att sprida kännedom om tjänsten är att använda den rörliga GIF:en med fingret som testar brandvarnaren.

Kom ihåg att denna GIF måste användas ihop med en länk till vår SMS-tjänst.

Registrera dig här för vår SMS-tjänst

Publicerad: 18 november 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:16

Senast granskad: 18 november 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan