Till innehåll på sidan

Nya vägledningar för styrdokument och utbildnings- och övningsplan till kommuner

Den 7 mars publicerar MSB två nya vägledningar som underlättar för kommunerna att styra och inrikta arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Vägledningarna beskriver vad ett styrdokument och en utbildnings- och övningsplan ska innehålla, frågeställningar som kommunen kan utgå från samt lyfter fram exempel från olika kommuner.

Vägledningarna har vi tagit fram i nära dialog med representanter för kommuner och SKL för att för att säkerställa att de ger så praktisk och konkret nytta som möjligt. Vi hoppas vi att vägledningarna ska bidra till att utveckla den kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap och i större utsträckning involverar kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund, säger Kristina Sundholm, tillförordnad biträdande enhetschef för enheten för samverkan och planering.

Vägledningar och annat stöd till kommunernas krisberedskap  

Ytterligare vägledningar på gång

Senast i juni 2019 kommer ytterligare vägledningar:

  • Vägledning i regelverk samt krigsorganisation och krigsplacering (civilt försvar)
  • Vägledning i en lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
     

Bakgrund i Överenskommelser om kommunernas krisberedskap
De här vägledningarna är de första i den stora satsning på stöd till kommunerna som MSB och SKL har kommit överens om:

  • Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
  • Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar

Överenskommelserna tydliggör både vilka krav som ställs på kommunerna och vad staten ska bidra med för stöd. Under en fyraårsperiod ska en mängd stöd och vägledningar ta fram som ett led i att skapa en handbok för krisberedskap.

Överenskommelser om krisberedskap och civilt försvar

Senast granskad: 20 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan