Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 mars 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 02:25

Nu finns nationella talgrupper för skogsbrandflyg och civilt uppdragsflyg

Trafikverket, SOS Alarm och företrädare för länsstyrelser har gemensamt tagit fram nationella talgrupper för skogsbrandflyg och civilt uppdragsflyg.

De nationella talgrupperna för skogsbrandflyg och civilt uppdragsflyg ska kunna nyttjas av alla aktörer och bidra till en mer enhetlig hantering. Varje länsstyrelse kommer tillsammans med SOS Alarm överens om, och från och med när, talgrupperna ska användas.

Mer information om talgrupperna finns i talgruppsmatrisen, under fliken ”Civ Uppdragsflyg”.

Talgrupper för samverkan i Rakel

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 12 mars 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 02:25

Senast granskad: 1 oktober 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan