Till innehåll på sidan

Nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap

Den 15 oktober stod MSB värd för ett nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap med fokus på beroenden, sårbarheter och samarbete i den nordiska regionen. Dagen därpå, den 16 oktober, genomfördes det årliga generaldirektörsmötet mellan MSB och dess nordiska motsvarigheter.

Det nordiska seminariet samlade representanter från ett antal svenska bevakningsansvariga myndigheter, flera departement och från de frivilliga försvarsorganisationerna i Sverige. På seminariet deltog även representanter från MSB:s motsvarigheter i Danmark, Finland, Norge och Island samt från Försörjningsberedskapscentralen i Finland.

Ett särskilt fokus hade lagts på beroenden och samarbete inom transport och logistik, energiförsörjning, hälsa och sjukvård, räddningstjänst och livsmedel. Seminariet utgjorde ett bidrag till det svenska ordförandeskapet 2018 inom det nordiska Hagasamarbetet för samhällsskydd och beredskap.

MSB har tagit fram en rapport från det nordiska seminariet: ”Nordiskt seminarium om samhällsskydd och beredskap”

Generaldirektörerna för MSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Norge, Beredskabsstyrelsen i Danmark, finska inrikesministeriet, isländska polisen och Iceland Construction Authority träffas en gång varje år för att diskutera prioriterade samarbetsområden och aktuella frågor.

Den 16 oktober, med MSB:s generaldirektör som värd för mötet, stod den fortsatta utvecklingen av det nordiska samarbetet inom samhällsskydd och beredskap på agendan. Andra viktiga frågor som diskuterades var utvecklingen av totalförsvaret i de nordiska länderna samt erfarenheter och samarbete inom räddningstjänst och förstärkningsresurser utifrån sommarens skogsbränder.

Inför seminariet och GD-mötet hader MSB tagit fram rapporten "Så bygger vi säkerhet i Norden". Rapporten avser att bidra till arbetet med ett mer effektivt och strukturerat informationsutbyte och samarbete mellan de nordiska länderna inom samhällsskydd och beredskap i hela hotskalan. I rapporten presenteras 13 rekommendationer för att bygga ett säkrare Norden fram till 2025.

Senast granskad: 3 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan