Till innehåll på sidan

MSB stärker den svenska skogsbrandsberedskapen tillsammans med nordiska och baltiska aktörer

Under skogsbränderna 2018 var det internationella stödet en viktig del i hanteringen av bränderna. Den 28-29 mars träffas representanter från de nordiska och baltiska länderna på MSB i Revinge för att diskutera hur beredskapen kan stärkas inför årets skogs- och naturbrandssäsong.

Sveriges samarbeten med de nordiska och baltiska länderna och med EU:s civilskyddsmekanism är en viktig del av den svenska krisberedskapen.

– Samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna är särskilt viktigt. Dels kan länderna stötta varandra med resurser som finns i våra närområden, dels har våra länder likartade förhållanden: Vi är glesbefolkade, flera av de nordiska och baltiska länderna har mycket skog och vi är var och en för sig ganska små, men tillsammans utgör vi en stor region, säger Jakob Wernerman, chef för MSB:s enhet för insatser och en av myndighetens operativa chefer under sommarens skogsbränder.

Ökat samarbete

Syftet med mötet är att bidra till att stärka skogsbrandsberedskapen i de nordiska och baltiska länderna. Att träffas innan skogsbrandssäsongen är en del av förberedelserna inför den.

– Skogsbrandsberedskapen har utvecklats mycket i våra länder sedan förra sommaren och vi behöver vara uppdaterade på varandras styrkor och förbättringsområden. Tittar vi framåt ser vi att vi behöver samarbeta ännu mer.

Ta fram rekommendationer till EU-möte

Under mötet kommer de deltagande länderna bland annat att:
• Se över hur beredskapen i respektive land och samarbetet mellan länderna kan stärkas.
• Ta fram rekommendationer för att stärka förberedelserna inför när alla EU-länder möts i Bryssel i maj för att diskutera skogsbrandsberedskapen till sommaren.

En viktig punkt på mötet är också möjligheterna till samarbete inom ramen för civilskyddsmekanismen och rescEU*. Förebyggande arbete och den förändrade riskbilden i regionen till följd av klimatförändringarna står också på agendan.

Om rescEU

*) I EU:s reviderade civilskyddsmekanism, som trädde i kraft 21 mars 2019, inrättas en förstärkt gemensam responskapacitet med extra resurser som ska kunna ge stöd när alla andra möjligheter är uttömda - det så kallade rescEU. I ett första skede handlar det framför allt om förmåga för skogsbrandsbekämpning från luften men rescEU rör också händelser med farliga ämnen/CBRNE och katastrofmedicin.

För att säkerställa att EU är förberett för skogsbrandssäsongen 2019 etableras också en övergångsfas då de länder som deltar i civilskyddssamarbetet kan ställa sina nationella resurser för flygande skogsbrandsbekämpning till EU:s förfogande. EU finansierar då 75 procent av stand by-kostnaderna för aktuella resurser.

 

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan