Till innehåll på sidan

MSB satsar på att förbättra informationssäkerheten i kommuner, regioner och länsstyrelser

Inom ramen för ett regeringsuppdrag med fokus på informationssäkerhet lanserar MSB under våren ett flertal kompetenshöjande insatser riktade mot kommuner, regioner och länsstyrelser.

- Vi har, i samarbete med länsstyrelserna och SKL, tagit fram utbildningar och verktyg som förbättrar förutsättningarna för och bidrar till ett systematiskt informationssäkerhetsarbete på ett mer övergripande sätt, säger Hanna Lagerquist, projektledare på enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete vid MSB.

En lärarledd utbildning för ledare och CISO (Chief Information Security Officer/informationssäkerhetssamordnare) ges i vår tillsammans med Försvarshögskolan. Flera webbaserade utbildningar i informationssäkerhet har tagits fram och samtliga kommuner, regioner och länsstyrelser har möjlighet att från och med mars i år erbjuda kurserna till sina medarbetare.

Att utveckla och erbjuda kurser i informationssäkerhet efterfrågades tidigt i projektet av länsstyrelserna och SKL, berättar Hanna Lagerquist.

- Det finns en samhällsekonomisk aspekt i att enskilda organisationer inte själva ska behöva utveckla interna utbildningar som till stor del bör ha samma innehåll för alla aktörer i samhället.

Intresset för utbildningarna har varit stort, inte minst för den riktad mot ledare och CISO. Av de 38 personer som gick pilotversionen i höst uppgav 92 procent av CISO och 100 procent av ledarna att de ökat sin kompetens. ”En bra utbildning som alla kommuner borde få gå, det känns som ett privilegium att ha fått ta del av den”, skrev en av deltagarna i utvärderingen.

Flera nya produkter har också lanserats inom ramen för projektet. Nyligen gav MSB ut en översikt av Metodstödet som på ett mer lättillgängligt sätt förklarar hur en organisation arbetar fram ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Ett nytt koncept, ”CISO:s vänner”, har också tagits fram för att bistå CISO med tips och råd kring hur andra roller och funktioner i en organisation kan stötta i informationssäkerhetsarbetet.

Mer information om projektet finner du på www.informationssakerhet.se under ”Kommunens informationssäkerhet” eller direkt via länk.

Regeringsuppdraget rapporteras den 1 april 2019, men alla utbildningar finns tillgängliga året ut.Senast granskad: 2 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan