Till innehåll på sidan

Sveriges förmåga att släcka skogsbränder från luften är god

Tidigare i år tecknade MSB ett avtal med företaget Heliair om minst 10 helikoptrar för släckning av gräs- och skogsbränder från luften. I den upphandling som gjordes finns ett anbud med potentiell möjlighet att från samma leverantör, via underleverantörer, få tillgång till ytterligare 16 helikoptrar för släckning och 5 helikoptrar för koordinering.

MSB har gjort en rad satsningar för att förbättra beredskapen inför sommarens eventuella skogsbränder. Bland annat har vi stärkt vår förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Från 1 maj skulle avtalet med helikopterföretaget Heliair börja gälla – men redan i april fick beredskapen testats i skarpt läge när tio helikoptrar i luften, samt ytterligare två helikoptrar sattes i beredskap, bekämpade gräs- och skogsbränder på flera platser i Sverige.

Stöd från EU

Sverige har även möjlighet att få stöd från EU:s helikopter- och flygkapacitet, vilket sammantaget gör att vår förmåga att släcka skogsbränder från luften är god. Helikoptrarna i MSB:s avtal kan täcka hela Sveriges yta inom en timme när de är beredskapslagda i områden där hög risk för skogsbränder råder. Helikopterberedskapen kommer att anpassas efter var brandriskerna är som störst i landet. Tidigare under våren provade vi alltså dessa förmågor. Den samstämda bilden är att helikopterberedskapen fungerade väl och MSB har fått god återkoppling från räddningstjänsterna som fick stöd. Dock framkom det synpunkter om att beställningsförfarandet behöver förenklas.

Mer information om hur aktörerna tycker att helikopterberedskapen fungerat hittills

Mer information om helikopteravtalet

Mer information om hur MSB har stärkt skogsbrandsberedskapen

Senast granskad: 31 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan