Till innehåll på sidan

Så skyddar MSB EU-valet från desinformation

Under våren har MSB ökad beredskap att hantera informationspåverkan kopplad till EU-valet. Samordning, medvetenhet och källkritiskt tänkande är faktorer som bidrar till att skydda valet mot informationspåverkan.

På söndag är det val till Europaparlamentet. Demokratiska val i andra länder har vid flera tillfällen utsatts för försök till påverkan genom bland annat IT-attacker, falsk information och ryktesspridning. Därför gör MSB bedömningen att det inte går att utesluta att det svenska valet till Europaparlamentet också kan utsättas för påverkan.

- Just nu finns det inga indikationer på att främmande makt försöker påverka EU-valet men det pågår en generell kampanj där främmande makt försöker få oss att ändra uppfattning om vårt land. Ju närmare valet vi kommer, desto större är risken att man försöker sprida rena lögner, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB:s arbete med att skydda EU-valet.

Samordning och medvetenhet skyddar valet

MSB skyddar EU-valet genom att stödja samordningen mellan de myndigheter som arbetar med valet, utbildar ansvariga aktörer inom den svenska valadministrationen om hur de identifierar och möter informationspåverkan och kommunicerar löpande om detta arbete.

Han menar att några faktorer är extra viktiga i arbetet med att skydda valet. Dels att de myndigheter, länsstyrelser och kommuner som arbetar med valet är samordnade med varandra. Dels att de är medvetna om hoten för vilseledning, desinformation och propaganda och om sina egna sårbarheter för det.

– De svenska aktörerna är samordnade. Dessutom är medvetenheten i Sverige är relativt hög, även om det är svårt att mäta. Vi har sett att i länder där valen har utsatts för desinformation har samordningen mellan myndigheter brustit. Det har också saknats en medvetenhet om hoten mot länderna och landets egna sårbarheter.

Viktigt att tänka källkritiskt

Utöver samordning och medvetenhet behöver alla, både ansvariga aktörer och enskilda personer, tänka källkritiskt. En vanlig metod vid desinformation är att använda känslomässiga argument som grumlar vår förmåga att tänka källkritisk. En annan metod är att ljuga och linda in lögnen i delvis sann information.

– Om du ser eller läser något som gör dig väldigt upprörd kan det vara läge att koppla på det källkritiska tänkandet.

Ökad beredskap under våren

Under våren har MSB ökad beredskap att hantera informationspåverkan kopplad till EU-valet. Målet är att det gemensamma förebyggande arbetet som MSB gör tillsammans med andra berörda myndigheter ska skydda det svenska valet till Europaparlamentet från påverkan från främmande makt.

– Fria och självständiga val är själva kärnan i demokratin. Därför behöver vi värna vårt lands rätt till fri debatt, yttrandefrihet och självständigt beslutsfattande.

Läs mer om hur du tänker källkritiskt

Läs mer om MSB:s arbete med att skydda EU-valet

Senast granskad: 31 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan