Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 maj 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:24

Ny verktygslåda ska stärka MSB:s jämställdhetsarbete i internationella insatser

Idag lanserar MSB en ny resurs för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i den internationella insatsverksamheten. I MSB:s insatser har all personal ett ansvar att bidra till att främja jämställdhet. För att stödja detta arbete har myndigheten tagit fram MSB Gender Equality Toolkit som ska fungera som ett uppslagsverk med praktiska tips, råd och exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv kan integreras i olika arbetsområden inom krishantering och fredsfrämjande arbete.

Konflikter och katastrofer påverkar kvinnor, flickor, pojkar och män olika. På grund av existerande ojämställdhet mellan kvinnor och män i samhällen drabbas kvinnor och flickor ofta hårdare av kriser och har inte samma förmåga att förbereda sig för, hantera och återhämta sig efter kriser. Erfarenheter kan också skilja sig mellan yngre och äldre, eller för någon som har en funktionsvariation eller tillhör en etnisk, religiös eller sexuell minoritetsgrupp. På samma sätt har kvinnlig och manlig personal som jobbar i internationella insatser också olika behov och utsätts för olika risker under sina uppdrag.

För att säkerställa att MSB:s insatser bidrar till effektiva och hållbara resultat som gör skillnad för kvinnor och män på marken och stärker hela samhällens motståndskraft måste ett jämställdhetsperspektiv alltid beaktas. Som internationell biståndsaktör har MSB på uppdrag av regeringen också ett utpekat ansvar att bidra till att kvinnor, flickor, pojkar och mäns behov, prioriteringar och deltagande tas i beaktande i humanitära, resiliensstärkande och fredsfrämjande insatser.

- Med jämställdhetsperspektivet i centrum ser vi till att vi gör rätt saker, på rätt sätt och med rätt kunskap om den målgrupp vi jobbar med. Det kan vara allt från katastrofpåverkad befolkning eller personal i en fredsfrämjande mission. Det här är vi ofta rörande överens om inom insatsverksamheten. Men följdfrågan som kommer sen är nästan alltid ”hur gör vi det då” och ”vad kan jag göra”? säger Jenny Molin, genusrådgivare på Enheten för Insatser som har varit projektledare för arbetet.

MSB Gender Equality Toolkit har tagits fram som ett svar på dessa frågor och för att bidra till mer praktiska åtgärder för jämställdhet. Resursen erbjuder över 30 lättanvända verktyg och checklistor med praktiska tips, råd och exempel på hur personal kan anta åtgärder i sitt dagliga arbete. Verktygslådan är baserad på MSB:s egna verktyg och erfarenheter, men bygger även på globalt etablerade och MSB:s internationella partnerorganisationers riktlinjer, standarder och metoder.

Detta för att säkerställa att myndigheten jobbar enligt de senaste riktlinjerna på området och bidrar till att stärka implementeringen av redan etablerade och erkända metoder och verktyg för att främja jämställdhet, mångfald och skydd i kriser.

Till skillnad från MSB:s tidigare Handbok i Jämställdhet från 2011 (https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Handbok-i-jamstalldhet---praktiska-rad-vid-internationella-insatser/) ska denna resurs inte läsas från A till Ö utan användas mer som ett uppslagsverk att kontinuerligt återvända till under en insats för att söka inspiration och stöd.

- Det har varit en spännande och lärorik process för oss att utveckla denna resurs. Ett stort antal medarbetare på myndigheten, men också experter från våra partners inom FN, EU och flera globala organisationer har involverats. Vi hoppas att det bidragit till att göra verktygen så praktiska och användbara som möjligt för de experter som kommer att tillämpa dem, säger Jenny Molin.

Verktygslådan riktar sig främst till insatspersonal som MSB skickar ut på internationella uppdrag och som inte är experter på jämställdhetsområdet. Exempelvis arbetar de kanske med att stödja en partnerorganisation att utveckla deras informationshanteringssystem eller metoder för risk- och sårbarhetsbedömningar, planera tillfälliga boendelösningar för flyktingar eller FN-personal eller genomföra sjukvårdsutbildningar.

Men många av verktygen kan dock med fördel även användas av intern personal på myndigheten, både inom den internationella och nationella verksamheten, men också av andra myndigheter och organisationer som arbetar med krishantering och fredsfrämjande insatser. Jenny Molin avslutar:

- För att uppnå goda resultat som främjar jämställdhet i våra insatser har vi alla en viktig roll att spela. Vi vill därför uppmana all personal inom insatsverksamheten, men också andra myndigheter och organisationer, att ta sig en titt i denna bank av verktyg och lära mer om hur just du kan bidra till detta inom ditt arbetsområde.

Läs mer om MSBs jämställdhetsarbete i internationella insatser här

MSB Gender Equality Toolkit: practical advice for international operations

Publicerad: 20 maj 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:24

Senast granskad: 26 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan