Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 maj 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:44

Ny vägledning om skogsbrandsläckning

För att stå bättre rustade inför kommande skogsbrandssäsonger har en ny vägledning tagits fram. Vägledningen fokuserar på bekämpning av skogsbrand, både på marken och från luften.

Klimatförändringar, med torrare förhållanden, kommer sannolikt bidra till fler stora och svårsläckta skogsbränder i framtiden. Den förändrade riskbilden ökar behovet av metoder som är anpassade för nya och svårare förhållanden. MSB har därför tagit fram en vägledning för att öka kunskaperna kring bekämpning av skogsbrand hos främst kommunal räddningstjänst.

- Det är viktigt att vägledningen når ut till den räddningstjänstpersonal som handgripligen arbetar ute i markerna. Skogsbränder släcks på marken och de flygande resurserna ska ses som ett bra komplement till markinsatsen, säger Mette Lindahl Olsson, biträdande enhetschef på MSB.

I vägledningen ingår även ett PM rörande symbolbiblioteket SiTaC som ska få igång användandet av symbolbiblioteket vid skogsbränder runt om i landet.

Vägledning om skogsbrandsläckning

 

Publicerad: 7 maj 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:44

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan