Till innehåll på sidan

Nu stärker rescEU den svenska krisberedskapen

MSB bidrar med sex helikoptrar till rescEU, en del av EU:s civilskyddsmekanism, under skogsbrandssäsongen 2019. Så länge helikoptrarna behövs i Sverige kommer de att vara stationerade här.

- Vi kan inte alltid klara av kriser och katastrofer själva, utan vi behöver hjälpa varandra. EU är en del av den svenska krisberedskapen, på samma sätt som vi är en del av EU:s krisberedskap, säger Jakob Wernerman, operativ chef för MSB:s hantering av skogsbränderna.

Under förra sommarens skogsbränder tog Sverige del av det största stödet från EU:s civilskyddsmekanism som ett enskilt medlemsland någonsin har fått. Hjälpen bidrog i hög grad till att bekämpa de mest omfattande skogsbränderna i modern tid i vårt land.

Förstärkt gemensam responskapacitet

I mars 2019 trädde rescEU ikraft. Det innebär en förstärkt gemensam kapacitet att hantera kriser, med extra resurser. Dessa ska kunna ge stöd när alla andra möjligheter är uttömda. I ett första skede handlar det om resurser för skogsbrandsbekämpning från luften. Men rescEU rör även händelser inom området farliga ämnen (CBRNE, dvs kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära händelser) samt inom området katastrofmedicin.

För att säkerställa att EU är förberett för skogsbrandssäsongen 2019 kan de länder som deltar i civilskyddssamarbetet ställa nationella resurser för flygande skogsbrandsbekämpning till EU:s förfogande. EU finansierar då 75 procent av kostnaderna för beredskap och insatser under skogsbrandssäsongen.

MSB bidrar med sex helikoptrar

Regeringen beslutade i april att MSB får ansöka om att delta med helikoptrar till rescEU. Nu har EU skrivit på det avtal som innebär att Sverige genom MSB bidrar med sex skogsbrandshelikoptrar.

- Vi är väldigt glada över rescEU. Nu bygger vi en gemensam förmåga inom EU som vi alla kommer att ha del av vid stora kriser. Det kommer att stärka vår egen och EU:s totala responsförmåga att bekämpa stora skogsbränder, både i Sverige och i övriga medlemsländer.

EU-länder med omfattande skogsbränder  kommer att kunna nyttja dem, men så länge helikoptrarna behövs i Sverige kommer de att finnas här.

Senast granskad: 26 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan