Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 23 maj 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:56

Källkritiskt tänkande skyddar dig från desinformation

Källkritiskt tänkande är ett bra sätt att skydda sig från att påverkas av desinformation. MSB tipsar dig om hur du gör för att tänka källkritiskt.

Fria och självständiga val är själva kärnan i demokratin. För att skydda valet till Europaparlamentet och värna vårt lands rätt till självständigt beslutsfattande arbetar MSB och flera andra myndigheter tillsammans för att skydda valet mot påverkan från främmande makt. God samverkan och medvetenhet om hot och sårbarheter är två viktiga faktorer i det arbetet. En tredje är att tänka källkritiskt – och det är något som alla kan göra.


Skilj på åsikter och fakta

Första steget är att vara medveten om det kan finnas de som har intresse av att luras. Det är också viktigt att skilja på åsikter och fakta, även om det inte alltid är enkelt.

– Sanningen kan vara svår att ta reda på, men ofta när det gäller t.ex. en händelse så finns det objektiva fakta och det är inte en fråga om tyckande, säger Mikael Tofvesson, operativ chef för MSB:s arbete med att skydda EU-valet från desinformation, vilseledning och propaganda från främmande makt.


Känslomässiga argument påverkar vår förmåga att tänka källkritiskt

En vanlig metod vid desinformation är att använda känslomässiga argument som påverkar vår förmåga att tänka källkritisk.

– Om du ser eller läser något som gör dig väldigt upprörd kan det vara läge att koppla på ditt källkritiska tänkande. Tänk på att budskap som väcker känslor är lockande att trycka gilla på och dela vidare. Ju mer upprörd man blir av något man ser i sociala medier desto mer läge är det att använda sitt förnuft och fundera på om det är rimligt.


Komplexa problem har sällan enkla svar

Man bör också tänka på att komplexa problem sällan har enkla svar som löser sig på 280 tecken på Twitter.

– Bemöt din motståndares bästa argument och försök att vara intellektuellt hederlig. Bidra inte till polariseringen.

– Det här är bara råd från MSB. I Sverige råder åsikts- och yttrandefrihet. Ingen ska säga till dig vad du får tycka och tänka i olika frågor. Det är upp till dig hur du vill förvalta denna frihet. Vårt viktigaste budskap är att du måste själv ta ansvar för vilken information du ska tro på och vad du gör med denna kunskap, säger Mikael Tofvesson.

Om MSB:s arbete med EU-valet


Några tips om hur du tänker källkritiskt:

Förnuft före känsla - många budskap är designade för att väcka känslor, gå inte på det!


Fundera:

  • Är det rimligt?
  • Vem tjänar på att jag delar detta?
  • Är detta en fråga om tyckande - eller bör det faktiskt finnas en objektiv sanning här? Skilj på åsikter och fakta!


Ta reda på mer!

  • Var källkritisk
  • Läs hela artikeln innan du delar
  • För bekräftad myndighetsinformation - gå till www.krisinformation.se
  • Bemöt rykten om du kan (hjälp de som vill vara källkritiska)


Bidra inte till polarisering

  • Bemöt din motståndares bästa argument
  • Inse att komplexa frågor sällan har enkla svar
Publicerad: 23 maj 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:56

Senast granskad: 26 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan