Till innehåll på sidan

Innovation och förändring på konferensen Brand

MSB är medarrangör av årets Brandkonferens som startar i dag. Tema är innovation och förändring och MSB medverkar aktivt i programmet.

Klimatförändringar, nytt säkerhetspolitiskt läge, teknologisk utveckling och energiomställning bidrar till allt snabbare förändrade förutsättningar och behov i samhället. 

Arrangörerna vill bidra till att bryta gamla invanda mönster och föreställningar och belysa dagens och framtidens utmaningar för räddningstjänsten.

MSB medverkar i följande programpunkter:

Tisdag

Inledning, generaldirektör Dan Elisasson, generalsekreterare Anders Bergqvist

Onsdag

Paneldebatt om räddningstjänstens framtid med MSB generaldirektör Dan Eliasson, Mikael Damberg (S), Beatrice Ask (M).

The 2019 wildfires in Sweden med Jakob Wernerman, MSB och Johannes Varas, European Union.

Seminarier och workshops

Seminarium onsdag

En jämställd räddningstjänst – så gör vi verklighet av den, med bland andra Erik Flink från MSB som moderator för workshopen.

Lagom säkerhet – vad är det? Filosofie doktor Björn Sund från MSB talar om hur samhällsekonomiska utvärderingar kan användas som beslutsunderlag och vad genomförda kostnadsnyttoanalyser säger om effektivitet, tillsammans med filosofie doktor Henrik Jaldell.

Seminarium torsdag

Om kriget  kommer – vad gör vi då? Vilka krav kommer att ställas på räddningstjänsten och hur kan vi skapa maximal effekt utifrån de förutsättningar vi har i dag? Utifrån ett hypotetiskt framtida scenario modereras ett samtal. Med Henik Larsson, moderator, tillsammans med Claes-Håkan Carlsson, Ove Brunnström, Per Larsson, alla från MSB och Anders Kallin, Försvarsmakten, Anna Henningsson, Räddningstjänstens Östra Blekinge m fl.

Besök MSB monter på Brand

Kom och träffa oss i vår monter! Vi presenterar vad vi gör för att stödja räddningstjänst inför sommarens skogsbrandssäsong.

Ladda ner programmet för Brand 2019

Senast granskad: 31 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan