Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 maj 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:03

Barents Rescue: övningen med lärande i fokus

Barents Rescue arrangeras i Kiruna 23-27 september. Förra veckan träffades aktörerna för en gemensam planeringskonferens inför övningen.

Barentsregionen består av Sverige, Norge, Finland och Ryssland och sedan 2001 har det så kallade Barentsrådet haft gemensamma övningar. Den 23-27 september är det åter Sveriges tur att axla uppdraget som värdland när en händelsevecka anordnas i Kiruna. Målet med övningen är att de som övas ska få viktiga kunskaper och utbyta erfarenheter med varandra.

Planeringskonferens

Den 7-9 maj anordnades en planeringskonferens representanter från myndigheter i Sverige, Norge, Finland och Ryssland i Kiruna för den sista planeringskonferensen innan händelseveckan startar den 23 september. De deltagande länderna träffades då för att slutföra planeringsprocessen – och nu återstår det att finslipa de sista detaljerna innan händelseveckan startar.

Huvudscenariot är omfattande skogsbränder

Barents Rescue består av flera fältövningar. Huvudscenariot är omfattande skogsbränder i stora delar av Sverige som utarmar svenska resurser, därefter skyfall som leder till ras och skred. Regionen, som är glest befolkad och med långa avstånd, får problem. EU kan inte bistå eftersom många skogsbränder rasar i södra Europa. Därtill övas bland annat även räddning i grotta och insats vid byggarbetsplats.

En central del av övningen är att de deltagande länderna får öva på att ge och ta emot internationellt stöd inom räddningsområdet. Samverkan mellan länder kommer övas både på olycksplats och på ledningsnivå.

- Det är en stor övning med många deltagare från de fyra länderna. Folk i Kiruna kommer tydligt märka att övningen pågår då det kommer vara många räddningsresurser synliga i och kring samhället, säger Trond Olofsson, insatschef vid Kiruna räddningstjänst och planeringsansvarig för fältövningarna.

Maria Jontén, MSB, är projektledare för Barens Rescue 2019:

- Samhället gjorde många erfarenheter efter skogsbränderna sommaren 2018 och de visar också tydligare vad vi behöver bli bättre på”. Sverige kommer att öva att med kort varsel begära och ta emot räddningstjänststyrkor från våra grannländer, och Finland, Norge och Ryssland kommer att få öva att snabbt erbjuda och genomföra stöd till Sverige. Vi behöver kunna prioritera och kommunicera tillsammans. Kommandospråket måste vara det samma så vi förstår varandra när vi pratar mellan länderna. Det kan vara livsavgörande vid snabba förlopp.

Länders tetranät kopplas ihop

Under Barents Rescue kommer Sverige tillsammans med Norge och Finland för första gången att koppla ihop ländernas tetranät för att via talgrupper möjliggöra för blåljusaktörer att kunna kommunicera med varandra med sina egna radioterminaler.

Svenska deltagare

De svenska aktörer som deltar i övningen är kommuner, räddningstjänster och länsstyrelser i Norrbottens och Västerbottens län. Dessutom medverkar också SOS Alarm, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Polisen och MSB. Totalt är det närmare 400 personer som övas. Under samma tidsperiod som Barents rescue genomför Polisen en övning kring det internationella samarbetet Disaster Victim Identification, det vill säga registrering av omkomna efter en katastrof. Totalt 170 poliser från hela Norden, även Danmark och Island, deltar. Samtidigt med övningen kommer flera olika seminarier att genomföras inom områden som är aktuella i regionen.

 

Publicerad: 16 maj 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 03:03

Senast granskad: 16 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan