Till innehåll på sidan

Utlysning för uppdrag till ideella organisationer som utbildar allmänheten

Nu är utlysningen öppnad för att söka uppdrag för utbildningsverksamhet som stärker den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Varje år fördelar MSB 33 miljoner kronor i uppdragsersättning till ideella organisationer i syfte att stärka den enskildes förmåga inom olika områden. Ideella organisationer som kan erbjuda utbildningar inom dessa områden är välkomna att ansöka om uppdrag.

I MSB:s inriktning som gäller 2020-2023 preciseras vilka förmågor som ska stärkas för perioden:

  • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
  • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder
  • Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande
  • Första hjälpen, hjärt- och lungräddning
  • Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor
  • Förmåga att hantera information säkert
  • Förmåga att hantera allvarliga händelser och kriser.

Uppdragsersättning lämnas även för att stärka enskildas förmåga att agera vid klimatrelaterade händelser, som exempelvis vid översvämning, värmebölja eller vid evakuering vid skogsbränder.

Ansökningarna ska vara MSB tillhanda den 23 september 2019.

Läs mer om hur du ansöker här

Senast granskad: 28 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan