Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 juni 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 02:34

Utlysning i juni för uppdrag till ideella organisationer som utbildar allmänheten

MSB kommer i mitten av juni att lysa ut uppdrag för utbildningsverksamhet som stärker den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Ideella organisationer som kan erbjuda utbildningar inom dessa områden bjuds då in att söka uppdrag för 2020.

Varje år fördelar MSB 33 miljoner kronor i uppdragsersättning till ideella organisationer i syfte att stärka den enskildes förmåga inom olika områden. I MSB:s inriktning som gäller 2020-2023 preciseras vilka förmågor som ska stärkas för perioden:

  • Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder
  • Förmåga att förebygga och hantera anlagda skolbränder
  • Vattensäkerhet och drunkningsförebyggande
  • Första hjälpen, hjärt- och lungräddning
  • Förebyggande åtgärder för att minska risken för fallolyckor
  • Förmåga att hantera information säkert

Uppdragsersättning lämnas även för att stärka förmågan att hantera allvarliga händelser och kriser, som hur olika kriser kan påverka samhället och individen och hur människor kan agera vid klimatrelaterade händelser, som exempelvis vid översvämning, värmebölja eller vid evakuering vid skogsbränder.

Ansökningarna ska vara MSB tillhanda i slutet av september 2019.

Läs mer om uppdragsersättning till ideella organisationer 

Publicerad: 3 juni 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 02:34

Senast granskad: 7 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan