Till innehåll på sidan

Nytt nummer av Tjugofyra7 – nr 42

I det senaste numret av Tjugofyra7 kan du bland annat läsa om vad som sas på Brand-konferensen och hur Cert-SE bygger nätverk mot cyberattacker.

”Det blir krav på systemledning”

De stora skogsbränderna satte fokus på vad staten gör. Både Dan Eliasson och Mikael Damberg lyfte på Brand-konferensen det kommunala perspektivet. – Vi måste se till att alla kommuner tar ansvaret fullt ut men också samarbetar och klarar samverka med varandra, för det ger den stora effekten, säger Mikael Damberg, inrikesminister.

Bygger nätverk mot cyberattacker

Cert-SE, Sveriges nationella Computer Emergency Response Team, stöttar samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter.

Tar fram verktyg för bättre Lia

Praktikperioden är en negativ upplevelse för många SMO-studerande. Räddningstjänsten Storgöteborg är 2019 värd för Nätverket jämställd räddningstjänst (NJR) och har valt att fokusera på SMO-studenters första viktiga möte med räddningstjänsten under Lia-perioden (Lärande i arbete).

”När vi landar ska kartan vara klar”

MSB tillsammans med några räddningstjänster har under våren utbildat i hur den nya helikopterresursen för skogsbrandsäckning nyttjas effektivt.

Polisen blev snabbare med systemledning

Trycket på att räddningstjänster ingår i en systemledning som kan hantera större insatser växer. Polisen har gjort den förändringen.

Ur innehållet i övrigt:

Teknik ska rädda välfärden

Antalet vårdade i äldreomsorgen kommer öka dramatiskt de närmaste 15 åren. Sandvikens kommun satsar på att möta framtiden genom att digital teknik tar över vissa rutinuppgifter, det kallas välfärdsteknik. MSB har intresserat sig för lösningen ur ett brandsäkerhetsperspektiv.

Kommundirektören styr med Instagram

– Jag lägger nog nästan en arbetsdag i veckan på Instagram. Det är en av mina absolut viktigaste arbetsuppgifter, berättar Helsingborgs kommundirektör Palle Lundberg, på Brand 2009 i Stockholm. Marcus Wallén, brandman i Norrtälje, med ett förflutet på spelföretaget King, rekommenderade omöjligt korta deadlines och orealistiska mål för att utveckla en organisation.

25 områden med risk för översvämning kartläggs

– En del områden kan påverkas av både vattendrag och havet. Vi tar också olika årsflöden i beräkning, vilket gör att det totalt blir cirka 140 kartor, säger Cecilia Alfredsson, MSB.

Erfarenheter : Tolv åtgärder för att förhindra vindsbränder

Länsförsäkringar har tagit fram tolv åtgärder för att minska risken för brandspridning till eller via vindsutrymmen, och utgiften räknas till endast en procent av kostnaden vid nyproduktion.

Senast granskad: 17 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan