Till innehåll på sidan

MSB:s resursbas har förstärkts med sambandsledare

Ett 10-tal personer med sambandsledarkompetens finns att tillgå från MSB:s resursbas vid händelser då sambandsledarfunktionen behöver förstärkas.

Vid större insatser där flera aktörer är involverade ska en sambandsledare utses. Men det är inte alltid det finns resurser för att kunna avsätta en person till denna roll. I en del fall är uppgiften väldigt komplex och sambandsledarfunktionen kan då behöva förstärkas.

I början av juni gick tio personer MSB:s FSOL-utbildning (förstärkningsresurs för stöd till samverkan och ledning) och är nu redo att förstärka när sambandsledarkompetens efterfrågas.

Resursen består av personer som till vardags arbetar med sambandsfrågor hos organisationer med krishanteringsuppdrag. De har alla en bred erfarenhet att stödja samband vid stora insatser.

– Det känns väldigt bra att få ut denna kompetens när den behövs, för att stödja med exempelvis sambandsplanering och med kunskap om de funktioner som finns i Rakel som bidrar till ett välfungerande samband, säger Joel Bothén som arbetar med användarstöd inom Rakel på MSB.

Senast granskad: 18 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan