Till innehåll på sidan

Krisberedskapsveckan lockar allt fler aktörer

Krisberedskapsveckan 2019 lockade drygt 180 kommuner att bidra till en ökad beredskap hos sina invånare inför olika kriser och ytterst krig. Många kommuner har genomfört båda kreativa och roliga aktiviteter och flera andra aktörer har uppmärksammat kampanjen och spridit budskapet om vikten av att förbereda sig.

För tredje året i rad genomfördes den nationella kampanjen Krisberedskapsveckan, 6-12 maj, för att få fler människor att reflektera över hur en svår påfrestning kan påverka deras vardag, men också för att få fler att skaffa en bättre hemberedskap. Under kampanjveckan genomförde kommunerna aktiviteter tillsammans med länsstyrelser, frivilligorganisationer, lokala handlare, kommunala bolag och andra aktörer. 

Engagerar olika aktörer

Kommundeltagandet är något lägre än förra året då MSB i anslutning till kampanjen delade ut broschyren Om krisen eller kriget kommer, som fick stor uppmärksamhet. Samtidigt har flera andra aktörer som myndigheter och organisationer på nationell nivå tagit initiativ till att sprida kampanjbudskapen i sina egna kanaler och anpassade till den egna verksamheten.

– Vår uppfattning är att Krisberedskapsveckan är på god väg att bli en etablerad aktivitet hos inte bara kommunerna, utan också hos flera andra aktörer och organisationer, vilket är väldig positivt. Målsättningen är ju att kampanjen ska engagera allt fler aktörer på olika nivåer i samhället, säger Christina Andersson, ansvarig för kampanjen vid MSB.

Krisberedskapsveckan har också haft ett bra genomslag i media, inte minst på lokal nivå, och på riksplanet har flera politiker hjälpt till att uppmärksamma kampanjen och sprida budskapen.

Vanliga kommunaktiviteter är torgmöten, informationsträffar, kurser och skolinformation. Många kommuner har också delat ut broschyren Om krisen eller kriget kommer. I år tog MSB fram ett särskilt kampanjmaterial för att nå unga 13-19 år. Ett sjuttiotal kommuner har på olika sätt valt att använda hela eller delar av konceptet. 

Kampanjen uppfattas som viktig

Veckan efter kampanjen genomförde undersökningsföretaget Enkätfabriken, på uppdrag av MSB, en utvärdering av kampanjens genomslag hos allmänheten. Undersökningen bygger på drygt 1 500 webbaserade svar och resultatet visar att 50 procent av respondenterna har uppmärksammat kampanjen på något sätt. Av dessa är nästan samtliga positiva till kampanjen och drygt 80 procent tycker att den är viktig för att öka riskmedvetenheten och beredskapen hos privatpersoner.

Krisberedskapsveckan i siffror 

(Siffrorna bygger på de kommuner som har anmält sig till kampanjen):

  • 182 kommuner anmälde sig till kampanjen. Därtill har ytterligare kommuner uppmärksammat kampanjen, men inte anmält sig
  • 96 kommuner har haft arrangemang med frivilligorganisationer
  • 75 kommuner har samarbetet med sin länsstyrelse
  • 46 kommuner har samarbetat med närliggande kommuner
  • 51 kommuner har haft en ökad ambitionsnivå i år jämfört med förra året
  • 81 kommuner har haft information i skolor
  • 156 kommuner har haft information på sina hemsidor och 146 i sina sociala mediekanaler

Nästa år, 2020, genomförs Krisberedskapsveckan v. 20, 11-17 maj. Det är sista gången som kampanjen genomförs på våren. Efter önskemål från många kommuner flyttas kampanjen 2021 till hösten.

Här är listan på alla kommuner som anmälde sig till årets kampanj.

Senast granskad: 4 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan