Till innehåll på sidan

Information till företag som bedriver e-handel (internet, postorder) med farliga ämnen

Produkter som t.ex. fyrverkerier, sprayburkar, poolrengöringskemikalier, tändstickor, viss kosmetika, litiumbatterier och utrustning med litiumbatterier (laptops, mobiltelefoner, skruvdragare etc.), omfattas av särskilda krav när de avsänds och transporteras.

Det beror på att produkterna innehåller ämnen som har farliga egenskaper och utgör en risk för bl.a. liv, hälsa och miljö. Produkter med sådana ämnen kallas för farligt gods.

Produkterna (som kan vara både ämnen och föremål) saluförs och avsänds ofta av internethandelsföretag (e-handel, online). Många av dessa produkter omfattas av reglerna för transport av farligt gods, och för att höja medvetenheten och säkerheten vid transport informerar MSB om dessa regler.

En avsändare är ansvarig för att bl.a. klassificera, förpacka och märka det farliga godset på rätt sätt inför avsändning/transport. För att känna till vilka bestämmelser som gäller för det farliga godset finns därför ett allmänt krav på att en särskild utbildning har genomförts. Beroende på hur och i vilka mängder produkterna förpackas kan vissa lättnader från bestämmelserna om transport av farligt gods användas.

Det finns också ett allmänt krav (vissa undantag finns) på att avsändare och transportörer har en så kallad säkerhetsrådgivare för farligt gods kopplad till företaget. Säkerhetsrådgivarens huvudsakliga uppgift är att se till att företaget uppfyller bestämmelserna i ADR-S och att alla de som har en uppgift i avsändningen också har rätt kunskap.

Senast granskad: 11 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan