Till innehåll på sidan

EU-delegater på besök för att uppdatera sig om MSB:s logistiktjänst

Under 17-18 juni har MSB haft besök av EU-delegater som kommit för att lära sig mer om MSB:s logistiktjänst som stödjer EU:s civila insatser. Uppdraget sträcker sig över tre år och nu, ett år efter att kontraktet skrevs, är alla delar av uppdraget i drift.
Här syns MSB:s Britta Ramberg, biträdande enhetschef på enheten för insatser, som bland annat berättade om MSB:s 30-åriga historia av internationella insatser.

MSB:s logistiktjänst som förser EU:s civila insatser med resurser är operativ och delegater från arbetsgrupper inom EU besökte MSB för att få en statusuppdatering om det omfattande uppdraget och lära sig mer om MSB som ansvarig utförare.

– Vi är stolta att kunna säga att vi levererat på alla delprojekt och att logistiktjänsten är i drift, säger Hazme Akyol, projektledare vid enheten för logistik och stödresurser, MSB.

Resursförsörjer EU:s civila krisinsatser

För ungefär ett år sedan skrev MSB på kontraktet för en centraliserad logistiktjänst för EU, som går under namnet CSDP (Common Security and Defence Policy) Warehouse II. Logistiktjänsten ska resursförsörja EU:s civila krisinsatser och omfattar inköp, transporter och lagerhållning av strategiska produkter såsom fordon och IT- och kommunikationsutrustning. Inom uppdraget utvecklar MSB även ett globalt affärssystem i syfte att effektivisera planering och resurssättning. 

När EU skapar nya insatser eller utökar en insats måste dessa materielförsörjas. Detta har tidigare tagit väldigt långt tid då varje insats hanterat sin egen upphandling. En centraliserad logistiktjänst sparar både tid och resurser. 

– Det är det som är så bra med att MSB snabbt och effektivt kan förse insatserna med den utrustning de behöver. Insatspersonalen har då allt de behöver för att kunna göra sitt jobb vilket innebär att de kan fokusera på det som är viktigt, säger Magnus Nordström, kansliråd på Utrikesdepartementet. 

En annan aspekt är att det pågår ett omfattande arbete för att stärka den civila krishanteringen.

– Att driftsätta logistiktjänsten utgör ett viktigt steg i det utvecklingsarbete som sker just nu inom civil krishantering. Standardiseringen och möjligheten att sammankoppla alla insatser ger goda förutsättningar för ett effektivt arbete, fortsätter Magnus Nordstöm, kansliråd på Utrikesdepartementet. 

Fullspäckade dagar för besökarna

Besökarna bestod av 22 delegater från två olika arbetsgrupper inom EU: RELEX (Arbetsgruppen med råd för yttre förbindelser) och CIVKOM (Kommittén för de civila aspekterna av krishantering) samt deltagare från EU:s civila planerings- och genomförandeförmåga CPCC, UD och svenska myndigheter. Arbetsgrupperna hanterar frågor kopplade till civil krishantering och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, och består av representanter från alla EU:s medlemsstater.

Programmet bjöd både på föreläsningar och praktiska inslag, med tanken att visa hur logistiktjänsten fungerar och vad den ger för resultat. Deltagarna fick även lyssna på presentationer, från bland annat MSB och de andra svenska myndigheter som sänder ut personal för att delta i civila insatser: Folke Bernadotteakademin, Polisen, Kriminalvården, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten. 

Delegaterna besökte MSB:s lokaler i Kristinehamn för att få en mer praktisk upplevelse av arbetet kring logistiktjänsten. Där fick de träffa medarbetare som jobbar med uppdraget, se lokalerna och utrustningen.

En återkommande reflektion från besökarna var att det varit givande att resa tillsammans i de två arbetsgrupperna, samt att deras eget arbete konkretiseras när de får en ökad förståelse för vad som görs och varför.

– Från ord och siffror på ett papper till att se den faktiska utrustningen och få ett sammanhang, som en av delegaterna uttryckte det. 

Senast granskad: 20 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan