Till innehåll på sidan

Civilt försvar i gråzon

Civilt försvar i gråzon är en rapport publicerad av ett forskningsprojekt inom området civilt försvar som MSB har finansierat. Rapporten tar upp och beskriver begreppet ”gråzon”.

MSB finansierar flera forskningsprojekt inom området civilt försvar. Nu har ett av dessa projekt publicerat en rapport som gör en genomgång av tre områden som bedöms som centrala för det civila försvaret: förståelse av hotbild, försörjningsförmåga och försvarsvilja. Områdena sätts i sitt sammanhang genom en beskrivning av den säkerhetspolitiska utvecklingen under efterkrigstiden och hur olika hotbilder historiskt sett har påverkat totalförsvarets utveckling. Framför allt beskrivs och diskuteras begreppet ”gråzon”. Förenklat kan man säga att gråzonen är det osäkra läge som kan råda mellan fred och väpnat angrepp. Nutida perspektiv på gråzonen presenteras liksom en modell för tolkning och analys av gråzonen och dess hot.

Rapporten ger en intressant historisk bakgrund till det läge som vi befinner oss i idag. Den rekommenderas till alla som vill få insikt om vad som krävs av det moderna civila försvaret, liksom en förståelse av vad gråzonen innebär. 

Läs rapporten på FOI.se

 

Senast granskad: 26 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan