Till innehåll på sidan

Uppdatering för Lupp och RIB Exchange

Nu finns en uppdatering av MSB RIB Lupp och MSB RIB Exchange tillgänglig för nedladdning på vår nedladdningssida. Läs mer om vad uppdateringen innehåller nedan.

Ett urval av det som är förändrat sedan föregående version.

Förbättringar

Fler förberedelser inför den första versionen av Lupp-appen.

Inmatningsformulären för Anteckning, Beslut och Lägesrapport är omskrivna för att ge snabbare ”laddning” och presentation. Detta då de kunde upplevas som långsamma i vissa miljöer. I samband med detta har möjligheten att ha flera anteckningsfönster öppna samtidigt skapats vilket gör det lättare att hämta information från andra dagboksinlägg och delar av Lupp.

Aktuell signatur och funktion hämtas automatiskt vid rättning.

Det är möjligt att byta insats vid rättning av Anteckning.

Det går nu att högerklicka på insatsrubrikerna när dagbokslistan är grupperad efter insatser. Detta möjliggör ett alternativt sätt att skapa snabbare dagboksinlägg på avsedd insats.

Åtgärdade fel

Ändrad ordning för sambandsalternativ sparas nu korrekt.

Egenskaper för organisationer och stationer sparas nu korrekt. Ändringar sparas inte korrekt om det låg sambandsalternativ med som information.

Insatta enheter och personal räknas nu korrekt och automatiskt vid skapande av lägesrapport. Antal enheter och personal visar den numerär som är aktuell i Verksamhetsöversikten.

Vad som är tillåtet eller inte i Lupp Arkivläge har setts över.

Hjälpavsnittet kan nu öppnas korrekt från Hjälp-menyn.

Vald bakgrunds- och textfärg för enhetsstatusar återges nu korrekt i Inställningarna.

Borttaget

Det är inte längre möjligt att byta inläggstyp vid skapande av ett dagboksinlägg.

Nytt versionsnummer är MSB RIB Lupp 6.6.

Uppdateringar i RIB Exchange

Ett antal justeringar har gjorts i RIB Exchange för att få den kommande Lupp-appen att fungera som tänkt. Vi har även gjort ett antal justeringar för att åtgärda fel som upptäckts i Lupp.

Nytt versionsnummer är MSB RIB Exchange 2.5.

Hur hämtar och installerar jag uppdateringarna?

Installationsprogrammen för Lupp och RIB Exchange laddas ner från vår nedladdningssida, se länk nedan.

Installationsprogrammen fungerar både för att uppdatera gamla versioner och för nyinstallationer.

Uppdateringen uppdaterar Lupp 6.4 och RIB Exchange 2.3. Äldre versioner måste avinstalleras innan programmen kan installeras.

Till RIB:s nedladdningssida

Nästkommande versioner av Lupp

Till nästa mindre versionsuppdatering av Lupp är bland annat nedanstående ändringar inplanerade.

Planerad release är första kvartalet 2020.

 • Användaranpassad dagbok
 • Användaranpassad statustablå
 • Tidslinje (beta)
 • Utökade underhållsmöjligheter
 • Utökade exportformat

Till nästa större versionsuppdatering av Lupp är bland annat nedanstående ändringar inplanerade.

 • Planerad release är första kvartalet 2021.
 • Översyn informationssäkerhet, inloggning och behörighet
 • Ärendedelning
 • Snabbanteckningar
 • Enklare och mer kostnadseffektiv positioneringslösning av enheter via Rakel
 • Översyn statushantering
 • Första åtgärder för att stödja systemledning
 • Översyn Lupp Import

Glöm inte att anmäla dig till LUPP användardag 2019

Mer information och möjlighet till anmälan

Har du frågor eller synpunkter är du, som alltid, välkommen att kontakta oss på rib@msb.se eller på telefon 010-240 55 30.

 

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan