Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 4 juli 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:34

Uppdatering för Karta

Nu finns en uppdatering av MSB RIB Karta tillgänglig för nedladdning på vår nedladdningssida. Läs mer om vad uppdateringen innehåller nedan.

Programmet MSB RIB Karta knyter ihop kartbaserad information från MSB RIB Lupp och MSB RIB Spridning Luft i en och samma vy. Förutom detta finns även grundläggande kartfunktionalitet. Användaren kan själv rita på kartan och lägga till symboler. Kartbilden kan delas med andra användare genom att använda Lupp, eller genom att spara ögonblicksbilder av kartan och skicka dem med e-post.

I denna uppdatering ingår främst utökad linjehantering och symbolhantering för att möjliggöra användningen av SiTaC (ett system med kartsymboler för att åskådliggöra lägesbild men även taktiska åtgärder). Därutöver har även några buggrättningar gjorts.

Ändringar

Ett urval av det som är förändrat sedan föregående version

Förbättringar

En första version av stöd för SiTaC. SiTaC är ett system med kartsymboler för att åskådliggöra lägesbilder och problemställningar men även taktiska åtgärder. När det gäller de taktiska åtgärderna särskiljer systemet mellan planerade åtgärder och pågående åtgärder. Detsamma gäller för resurser, dvs. systemet skiljer mellan planerade resurser och resurser på plats. I denna första version finns kartsymboler för skogsbrand (Beta-funktionalitet).

Funktionen ”Hitta position på kartan” stödjer nu inmatning av WGS 84 DDM, grader och minuter (exv. Lat 61° 7,1324', Long 13° 52,4532').

Placera positionsmarkörer/kartnålar för att få ut koordinater samt visa dessa i flera olika koordinatsystem samtidigt. Detta kan underlätta kommunikationer kring positionangivelser.

Utökade redigeringsmöjligheter för de flesta ritobjekt, inklusive möjligheten att skala om och rotera.

Teknisk förbättring där den underliggande kartmotorn uppgraderats och till stor del skrivits om till senaste versionen för att underlätta framtida fortsatt utveckling.

Snabbare tillgång till zoom-knappar direkt i kartvyn.

Statuskontroll av MSB:s föreslagna WMS-tjänster. (Beta-funktionalitet).

Stöd för GeoPackage för att snabbare och lättare få ut framtida uppdateringar av Bakgrundskarta. (Beta-funktionalitet).

Åtgärdade fel

 • Rättning kring grupphantering i ”Mina lager”.
 • Rättning kring grupphantering för kopplade lager genom Lupp.
 • Rättning där kopplade spridningsberäkningar genom Lupp initialt inte visade rätt färger i teckenförklaringen.
 • Rättning för att visa kopplade lager genom Lupp då en avslutad insats återupptas.
 • Rättning för att visa och dölja Lupp-etiketter korrekt.

Nytt versionsnummer är MSB RIB Karta 1.6.

Hur hämtar och installerar jag uppdateringarna?

Installationsprogrammet för Karta laddas ner från vår nedladdningssida, se länk nedan.

Installationsprogrammet fungerar både för att uppdatera gamla versioner (från version 1.2) och för nyinstallationer.

Till RIBs nedladdningssida

Nästkommande versioner av Karta

Till nästkommande versionsuppdateringar av Karta är bland annat nedanstående ändringar inplanerade för att undersökas och implementeras.

 • Förfining av SiTaC-funktionalitet utifrån användarnas synpunkter och erfarenheter
 • Söka på belägenhetsadresser och fastigheter
 • Bemanningsstatus på stationer
 • Gridsystem över karta för att enklare kommunicera positioner och områden
 • Exportera georefererade kartvyer
 • Möjlighet att reparera brutna datalänkar 
 • Visa symbol för enhetstyp
 • Nytt relevant väderdata

Har du frågor eller synpunkter är du, som alltid, välkommen att kontakta oss på rib@msb.se eller på

Publicerad: 4 juli 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:34

Senast granskad: 4 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan