Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 juli 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:48

MSB:s arbete för jämställdhet i katastrofsituationer i världen fortsätter

MSB och FN organisationen UNWOMEN har tecknat ett samarbetsavtal för att bidra till att humanitär hjälp når kvinnor och män på ett jämställt sätt. Avtalet är ett första steg i att etablera ett närmare samarbete mellan organisationerna i katastrofsituationer runtom i världen.
MSB etablerar Women Cohesion Spaces till stöd för UNWOMEN i flyktingläger i Kamerun 2017. Foto: Gunilla Fallqvist

När katastrofsituationer uppstår, oavsett om de är orsakade av krig eller naturfenomen, drabbas länder, samhällen och människor. Särskilt utsatta och oftast mest drabbade är flickor och kvinnor. Det går inte att bortse från att faktorer såsom kön, ålder, social och ekonomisk status har en avgörande påverkan på hur människor drabbas i katastrofer.

– Vi och andra organisationer som arbetar med humanitär nödhjälp har en skyldighet att anpassa vår verksamhet och stöd så att det når de mest drabbade. Tyvärr är faktorer som könstillhörighet, sexuell läggning och ålder starkt bidragande till hur människor påverkas. Till exempel omkommer fler kvinnor och barn i katastrofens spår och ofta ökar våld mot kvinnor och flickor kraftigt i efterdyningarna av katastrofer, säger Per Velandia, Verksamhetsansvarig MSB:s humanitära insatser.

MSB avser att stödja UNWOMEN i humanitära katastrofsituationer med framför allt personalresurser. Det handlar bland annat om experter inom krissamordning, humanitära rådgivare, informationshantering, jämställdhet och könsbaserat våld. Stödet syftar till att stärka UNWOMEN i arbetet med att öka kvinnors deltagande i responsarbete, säkerställa att kvinnor får lika tillgång till humanitärt stöd såsom sjukvård och mat, samt att minska risken för utsatthet och våld.

Läs mer om UNWOMEN på unwomen.org på engelska

Publicerad: 10 juli 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:48
MSB Gender equality toolkit : practical advice for international operations
UTGIVNINGSÅR:

MSB Gender equality toolkit : practical advice for international operations

Konflikter och katastrofer påverkar kvinnor, flickor, pojkar och män olika. På grund av existerande ojämställdhet mellan kvinnor och män i samhällen drabbas kvinnor och flickor ofta hårdare av kriser ...

Senast granskad: 10 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan