Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 juli 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:21

MSB stärker förmågan att fördela och mäkla resurser vid omfattande skogsbränder

För att använda samhällets samlade resurser effektivt har MSB utvecklat samarbetet med räddningstjänsten.

Efter förra sommarens skogsbränder fick MSB i uppdrag av regeringen att stärka den svenska skogsbrandsberedskapen och myndigheten har genomfört flera åtgärder under det gångna året. En är att utveckla arbetet med att fördela och mäkla resurser. 

– Förra sommaren stöttade räddningstjänsten MSB i arbetet med att fördela nationella och internationella förstärkningsresurser mellan alla de kommunala räddningstjänster som behövde förstärkning. MSB fick också stöd i arbetet med att mäkla andra aktörers räddningstjänstresurser till de behövande räddningstjänsterna. Syftet var att använda samhällets samlade resurser på ett effektivt sätt, där de behövdes bäst, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

Avsiktsförklaring utvecklar samarbetet

Inför sommaren 2019 har detta samarbete utvecklats genom att en avsiktsförklaring har tagits fram av Storstockholms Brandförsvar, Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd. Deras ambition är att vid behov:

  • Förstärka andra räddningstjänster som behöver mer personal i såväl insatsledning som övergripande ledning.
  • Förstärka med personal för befattningar i MSB:s inriktnings- och prioriteringsfunktion med syfte att effektivt använda samhällets samlade räddningstjänstresurser, nationella och internationella förstärkningsresurser.

För att underlätta räddningstjänstorganisationernas förmåga att bidra till att stärka Sveriges beredskap för skogsbränder under 2019 inrättar MSB ett bidrag som ska täcka kostnader för utbildning, koordinering, planering och utveckling av samverkanskonceptet. MSB understryker vikten av att de tre räddningstjänstorganisationerna samverkar med andra räddningstjänster för att upprätthålla ambitionsnivån inom ramen för avsiktsförklaringen. 

– Vid stora händelser finns särskilda behov av ledning och samverkan. Den kompetensen finns inom Räddningstjänstssverige, men inte alltid inom varje enskild räddningstjänstorganisation.  Det finns behov av stärkt samverkan för att lättare få rätt kompetens på rätt plats i rätt tid, säger Anneli Bergholm Söder 

Försök under året

Räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar. MSB:s ansvar är, enligt myndighetens instruktion, bland annat utveckla och stödja arbetet med samhällets beredskap mot olyckor. MSB ska ha förmåga att bistå med stödresurser i samband med allvarliga olyckor och kriser. Dessutom ska myndigheten stödja samordningen av berörda aktörers åtgärder vid en kris och se till att de får möjlighet att effektivt använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser. Det är mot bakgrund av dessa uppgifter som MSB nu ger bidrag till de tre räddningstjänstorganisationerna.

– Det här är ett försök under året. Därefter kommer vi att utvärdera arbetet. I den utvärderingen kommer vi också ta hänsyn till de utredningsförslag som lämnats till regeringen om att alla kommunala räddningstjänster behöver vara knutna till en övergripande ledning med systemledning för att kunna klara ledningen av särskilt stora räddningsinsatser.

Läs mer om det samlade arbete som MSB har genomfört för att stärka skogsbrandsberedskapen

Publicerad: 9 juli 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:21

Senast granskad: 9 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan