Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 juni 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:50

Förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

Välkommen att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll senast den 15 mars.

Befintliga föreskrifter om brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll är föråldrade och behöver uppdateras. En ny lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft 2010 vilket i vissa fall gör skrivningarna i befintliga föreskrifter otydliga.

Vi remitterade därför ett förslag till nya föreskrifter inom området under 2017. Arbetet har sedan fördröjts av olika anledningar, och innehållet är nu så pass förändrat att vi väljer att remittera på nytt.

Förslaget till nya föreskrifter gäller hantering av brandfarlig gas och aerosolbehållare med brandfarligt innehåll som omfattas av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Det omfattar cisterner, gasflaskor, sprejburkar, rörledningar, installationer och liknande inom industrin, i bostäder, drivmedelsstationer, butiker och andra verksamheter.

Utöver förslaget till föreskrifter och allmänna råd välkomnar vi även synpunkter på konsekvensutredningen samt utkast till en handbok om hantering av brandfarlig gas i yrkesmässig verksamhet och en handbok om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i butiker. Innehållet i handböckerna klarlägger innebörden av vissa begrepp, beskriver bakgrunden till reglerna och de allmänna råden samt hänvisar även till annan relevant parallell lagstiftning.
 

Föreskrifterna planeras börja gälla den 1 januari 2020  och kommer då att ersätta följande föreskrifter:

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållareSprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 2000:4) om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas

 

Svara på remissen

Vi välkomnar synpunkter på förslag till
föreskrifter, allmänna råd, konsekvensutredning senast 15 mars
handböcker senast 1 april.
Vänligen ange diarienumret 2018-01915 i svaret.

MSB
651 81 Karlstad

Kontakt

Carina Fredström
010-240 50 65
Publicerad: 18 juni 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:50

Senast granskad: 18 juni 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan