Till innehåll på sidan

Bedömning av arbetet i samverkansområdena 2018 är nu klar

MSB har lämnat en bedömning av arbetet i samverkansområdena 2018 till Regeringskansliet.

Under 2018 har myndigheterna i samverkansområdena samverkat kring planeringen av åtgärder och delat information och erfarenheter. I samverkansområdena kan myndigheterna exempelvis stämma av gemensamma projekt, diskutera hur gemensamma regeringsuppdrag kan lösas och utifrån inträffade händelser dra lärdomar att ta med i den egna planeringen. MSB använder också samverkansområdena för förankringsarbete med myndigheterna i centrala utvecklingsarbeten inom krisberedskap och höjd beredskap.

Behov att dela information och erfarenheter

Arbetet i samverkansområdena tillgodoser ett behov hos myndigheterna att diskutera nödvändiga åtgärder samt dela information och erfarenheter mellan sig. Det främjar att systemet utvecklas på ett likartat sätt och att den samlade förmågan tas tillvara.

Samverkan behöver dock utvecklas mellan samverkansområdena, vilket bl.a. kan ske på den större konferens, Mötesplats SO, som ordnas två gånger om året för myndigheterna samt de frivilliga försvarsorganisationerna.

Arbetet kompletteras också av mer konkret planering och genomförande av åtgärder i andra ändamålsenliga former, konstaterar MSB i rapporten Årlig redogörelse och bedömning av samverkansområden 2018.

Senast granskad: 20 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan