Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:29

Rapport från det 56:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Här kan du ta del av den svenska rapporten från det senaste mötet, december 2019, om bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).
Publicerad: 17 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:29

Senast granskad: 17 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan