Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 13 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:05

Nytt ramavtal för BAS-fordon på plats först 2020-12-01

Det står nu klart att ramavtalet kommer att finnas på plats först 1 december 2020. Det är alltså avsevärt senare än tidigare beräkningar. Nuvarande ramavtal för BAS-fordon slutar gälla 1 februari 2020.

Under perioden 2020-02-01- 2020-11-30 är det inte möjligt att göra avrop på BAS-fordon via MSBs ramavtal.

De kommuner/räddningstjänstorganisationer/kommunalförbund som redan har skickat in fullmakter för att delta i upphandlingen behöver inte göra något ytterligare. Övriga organisationer får förlängd möjlighet att lämna fullmakt fram till 2020-08-14

BAS-bil

Publicerad: 13 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:05

Senast granskad: 13 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan