Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:08

Nytt nummer av Tjugofyra7 – nr 44

Risk för läkemedelsbrist, gemensam ledning av operativa insatser, utbildning i skydd mot terrorattentat och behöv av fler räddningsvärn är några nyheter du kan läsa om i det senaste numret av Tjugofyra7.

Risk för brist på läkemedel

Det finns ingen garanti för att vi vid kris har medicin att tillgå. Inget beredskapslager, och ingen myndighet med övergripande ansvar.

Region med mer resurser

Göteborgsregionen, med 14 kommuner, har startat gemensam ledning av operativa insatser.

– Vi vill kunna slå hårdare, säger stabschefen Anders Lundblad.

Utbildar i skydd mot terrorattentat

Tillsammans med Polisen har MSB startat en utbildning på bred front i hur samhället försvårar och skyddar sig mot terrorattentat.

Fler räddningsvärn behövs

En bra beredskap kräver viss överkapacitet av både materiel och personal. Därför finns det behov av fler räddningsvärn, anser MSB.

Avancerat hundgöra

Genom ett unikt samarbete med räddningstjänsten i Hultsfred får den frivilliga försvarsorganisationen Brukshundklubben möjlighet att öva räddningshundar under realistiska förhållanden.

Ur innehållet i övrigt:

”Kan vara bättre att inte släcka alls”

I början av november anordnades en kunskapsdag om brandskum. — Absolut viktigast är att få bort fluorskum, men man ska vara medveten om att fluorfria B-skum är inte ofarliga. Det finns anledning att vara försiktig oavsett A- eller B-skum, säger Anna Kärrman, docent i miljökemi.

Lyft för fortbildningen

Fortbildningstjänsten, digital plattform hos MSB, har förnyats och blir mer användbar.

”Värre än Nordirland på 1970-talet”

Terrorismforskaren Hans Brun medverkade på CBRNE-dagarna i Umeå i slutet av oktober under rubriken Beredskap, säkerhet och terrorism. Där berättades också att Skyddsmask 90 kommer att nytillverkas.

Förste överlevaren räddar andra

Efter mer än en timme i iskallt vatten hade Anna Bågenholm en kroppstemperatur på 13,7 grader. Ingen puls. Kliniskt död. Hon överlevde och hjälper nu andra att överleva.

”Vi har bara några år på oss”

En förändrad omvärld och samhällsförändringar som gängkriminalitet och klimat påverkar människors säkerhet och trygghet och vi har bara några få år på oss att återuppbygga den tryggheten enligt inrikesminister Mikael Damberg.

Erfarenheter : Gasning av container

Vid ett larm om utsläpp av farligt ämne stötte räddningstjänsten på ett fenomen som de tidigare inte känt till: gasning av containrar med farliga ämnen.

Publicerad: 17 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:08

Senast granskad: 17 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan