Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:05

Nya regler för raketer med styrpinne

Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler som innebär att man inte längre får använda raketer med styrpinne utan utbildning och tillstånd. Förändringen är ett led i att minska personskadorna som är kopplade till fyrverkerier.

Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. I de allra flesta fall beror dessa olyckor på att man hanterat fyrverkerierna fel eller oaktsamt. Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler för användning av raketer med styrpinne. För att skjuta raketer med styrpinne krävs en särskild utbildning och ett tillstånd från kommunen. En raket med styrpinne är en fyrverkeripjäs som är fäst på en smal pinne, vanligtvis av trä och cirka 50-80 centimeter lång. Ändringen påverkar inte användningen av övriga fyrverkerier utan det gäller endast raketer med styrpinne. Det betyder att det fortfarande är tillåtet att använda exempelvis fyrverkeritårtor utan utbildning eller tillstånd.

– Den nya föreskriften är en olycksförebyggande åtgärd då raketer med styrpinne var överrepresenterade i olycksstatistiken, säger Ann-Sofie Eriksson, chef för enheten för farliga ämnen på MSB.

– Allt fler svenskar blir medvetna om riskerna med fyrverkerier och vi ser ett växande stöd för de åtgärder som införs. Förhoppningsvis leder regelförändringarna också till att vi slipper problemen med att fyrverkerier avsiktligt riktas mot människor, säger Åke Persson, kemiingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.

Om utbildningen

Den utbildning som krävs är utbildning för användning av fyrverkerier (B- eller C-utbildning enligt 8 kap MSBFS 2019:1) hos en av MSB godkänd utbildningsanordnare. Det finns ingen utbildning för enbart raketer. B- och C-utbildningen omfattar alla slags fyrverkerier och riktar sig till dem som ska bli yrkesmässiga användare. B-utbildningen är en grundläggande kurs som ger behörighet för bland annat raketer med styrpinne. C-utbildningen är en påbyggnadskurs som ger behörighet även för de största fyrverkerierna. Godkänd B-utbildning är ett behörighetskrav för denna.

– Utbildningen är omfattande och är inget som riktar sig till den som bara vill fortsätta skjuta raketer på nyårsafton. Det är dock fullt möjligt att gå den som privatperson om man har råd och har ett stort intresse för pyroteknik och fyrverkerier, säger Ann-Sofie Eriksson.

Utbildning för användning av fyrverkerier (B- eller C-utbildning enligt 8 kap MSBFS 2019:1)

Var får fyrverkerier skjutas?

Det finns inget generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkerier på allmän plats. Däremot kräver ordningslagen att man ska: ”göra en bedömning om användning av fyrverkeri kan innebära risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom”. Ett sådant tillstånd söks hos polisen på den ort där fyrverkerierna ska fyras av. Kommunen kan besluta om lokala ordningsföreskrifter om de bedömer att det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av fyrverkerier.

Publicerad: 17 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:05

Senast granskad: 17 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan