Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:08

Ny vägledning förtydligar kraven för redovisning av Risk- och sårbarhetsanalyser

MSB har tagit fram en vägledning som ger stöd till myndigheter vid redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) till hösten 2020.

Vägledningen förtydligar och konkretiserar kraven i RSA-föreskriften (MSBFS 2016:7) och de anslutande allmänna råden. Detta görs för att underlätta redovisningsarbetet och i förlängningen bidra till att höja kvaliteten på RSA-underlagen överlag.

Redovisningarna som myndigheter lämnar in ligger till grund för viktiga inriktningar för samhällets beredskap, till exempel den nationella risk och förmågebedömningen (NRFB). Denna är i sin tur ett beslutsunderlag för regeringen för utveckling av beredskapen.

Nytt om höjd beredskap

Alla myndigheter ska beakta höjd beredskap i redovisningarna. Vägledningen förtydligar vi hur det kan göras och ger råd kring hur sekretessfrågor ska tas om hand. Det ingår även en beskrivning av hur arbetet med RSA hänger ihop med arbetet med sektorsvisa programplaner som många arbetar med just nu.

Seminarier på MSB inför redovisning 2020

Myndigheter som ska redovisa RSA:er kommer att bjudas in till seminarier som hålls i Stockholm i mars 2020 för att utbyta erfarenheter och diskutera konkreta frågor kopplat till redovisningarna.

Vägledningen och seminarierna är en del av en större satsning som MSB gör för att fortsätta utveckla och stärka stödet i risk- och sårbarhetsanalyser.

Vägledning till statliga myndigheters RSA-redovisning 2020Information om risk och sårbarhetsanalyser på msb.se

Publicerad: 5 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:08

Senast granskad: 5 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan