Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:54

MSB:s arbete med klimatanpassningsförordningen

I enlighet med förordningen om myndigheters klimatanpassningsarbete (2018:1428) bedriver MSB ett arbete med att ta fram en handlingsplan med prioriterade åtgärder inom myndighetens ansvarsområden.

Eftersom den handlingsplan ligger till grund för prioriteringar av arbetet med klimatanpassning inom myndigheten bedömer MSB att planen och dess åtgärder kan komma att omfatta åtgärder för att förebygga eller hantera händelser som har en betydande miljöpåverkan.

Om MSB:s arbete med förändrat klimat

Beslut om betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitel 7 § miljöbalken

Publicerad: 11 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:54

Senast granskad: 11 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan