Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:55

Gemensam satsning mot illegal användning av explosiva varor

Regeringen har gett sex myndigheter i uppdrag att gemensamt öka samhällets samlade förmåga att förebygga och förhindra den illegala införseln av explosiva varor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut ska gemensamt stärka det operativa samarbetet, utveckla arbetsmetoder och öka kunskapen. Syftet är att öka förmågan att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala användningen av dessa.

Myndigheterna ska också förstärka det nationella och internationella samarbetet, och samråda med branschorganisationer om att förbättra kontroller och inspektioner inom explosivvaruområdet.

I uppdraget ingår följande:

  • Stärka det operativa samarbetet och utveckla arbetsmetoder för att gemensamt öka förmågan att hantera problematiken med explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala användningen av dessa.
  • Öka kunskapen kring ursprung, införsel, utformning och hantering av de explosiva varor som innehas och används i kriminella sammanhang.
  • Samråda med relevanta myndigheter och branschorganisationer om att förbättra kontroller och inspektioner inom explosivvaruområdet. I uppdraget ingår även att undersöka och föreslå hur systemet för civil användning av explosiva varor kan förbättras för att minska risken att de används illegalt.
  • Stärka det nationella och internationella samarbetet för att förebygga och förhindra illegal införsel och tillverkning av explosiva varor.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2020.

Mer om uppdraget på regeringens webbplats

Publicerad: 2 december 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:55

Senast granskad: 2 december 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan