Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 augusti 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:21

Vägledningar för krigsorganisation och krigsplacering för kommuner och regioner

Den 29 augusti sänder MSB vägledningar till kommuner och regioner för att stödja dem i arbetet med att skapa en krigsorganisation och att bemanna den.

Vägledningarna ger stöd i att:

  • planera för situationer när Sverige har höjt sin beredskap,
  • analysera det egna ansvaret,
  • identifiera vilken samhällsviktig verksamhet som måste fungera och
  • bemanna sin krigsorganisation.

Verksamheten i kommuner och regioner är grundläggande för ett fungerande samhälle.

- Det är viktigt att kommuner och regioner nu påbörjar arbetet med att rigga sina organisationer för att möta de påfrestningar som ett läge av höjd beredskap kan komma att innebära, menar Camilla Asp, avdelningschef på MSB.

- För att viktiga verksamheter som sjukvård, barnomsorg, räddningstjänst och skola ska kunna fungera även under störda förhållanden så behöver verksamheterna bemannas med personal, fortsätter Camilla Asp.

Vägledningarna ger stöd för att komma igång med bemanningen av krigsorganisationen, där krigsplacering är en metod. Att krigsplacera är ett sätt att försäkra sig om att man har den personal på plats som behövs under höjd beredskap.

Länsstyrelserna ska i nästa steg stödja kommuner och regioner i arbetet med krigsorganisation. Socialstyrelsen kommer att tillsammans med länsstyrelserna stödja regionerna i arbetet.

Läs mer om krigsorganisation och krigsplaceringBakgrund

Uppdraget att skapa en krigsorganisation och genomföra krigsplacering framgår av överenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och MSB om kommuner och regioners arbete med civilt försvar. 

Vägledningarna är framtagna tillsammans med representanter för kommuner och regioner, länsstyrelser, Försvarsmakten, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, Socialstyrelsen och SKL.

Om totalförsvar och civilt försvar

Publicerad: 29 augusti 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:21

Senast granskad: 29 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan