Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 augusti 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:32

Sverige tar täten i utvecklingen av Balex Delta-övningar

Sedan 30 år övar länderna i östersjöregionen årligen på att samarbeta med att bekämpa oljeutsläpp från en storskalig fartygsolycka. Nu har MSB fått i uppdrag att leda ett projekt för att utveckla en övningsplan för Helsingforskommissionen.
Från Balex Delta övningen 2018. Copyright: Balex Delta.

De senaste åren har omfattningen breddats till att även inkludera oljespill på stranden och alla aktörer som har ansvar när oljan når land. Den 30:e Balex Delta övningen genomförs den 27-28 augusti på Bornholm under dansk ledning.

Sverige leder utvecklingsprojekt

Balex Delta-samarbetet leds av Helsingforskommissionen (HELCOM). I sammanhanget har Sverige ett gott anseende inom övning. MSB har därför fått i uppdrag att leda ett projekt i samverkan med representanter från medlemsstaterna. Syftet är att utveckla en övningsplan för HELCOM.

– Projektet genomförs av FOI och har startat nu i augusti. Vi ska redovisa resultatet för HELCOM i februari 2020, fortsätter Sonja Dobo. Målet med projektet är att utveckla övningsverksamheten i mer strategisk riktning. I Sverige och MSB vill vi se övning som ett verktyg för att bedriva utveckling. 

– Efter 30 år av likartade Balex Delta övningar har det skapats djupa hjulspår. Genom projektet vill få fram en bredare bild av hur man kan genomföra oljeskyddsövningar. Genom en större verktygslåda kan man öva mer kostnadseffektivt. Projektet ska resultera i en övningsplan för HELCOM samt ett praktiskt stödpaket för planering, genomförande och utvärdering av övningar, avslutar Sonja Dobo.

Publicerad: 27 augusti 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:32

Senast granskad: 27 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan