Till innehåll på sidan

Inspiration och stöd för dig som arbetar med kontinuitetshantering

I juni i år publicerade MSB en verktygslåda för arbete med kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet. Materialet är framtaget tillsammans med ett stort antal aktörer och innehåller bland annat inspirationsmaterial, en lathund, workshopupplägg, dokumentationsmallar och mer stödmaterial. Verktygslådan riktar sig både till privata och offentliga aktörer.

- Hjälp oss att hjälpa er har varit ledorden för det här arbetet, säger Alexandra Grundel, som driver projektet tillsammans med Ida Kullgren på MSB. Arbetet har gjorts enligt ”co-production”- principen där vi gjort det tillsammans med personer som ska använda stödet. Utgångspunkten har varit behovet att ha ett enklare och mer lättillgängligt metodstöd än de stöd som finns idag.

Verktygslåda och annat stöd i kontinuitetshantering

En heldag i Karlstad den 5 november

Den 5 november arrangerar MSB Mötesplats Kontinuitetshantering för att lansera stödet i  verktygslådan.

– Syftet med dagen är att ge aktörer inspiration och möjlighet att nätverka med andra som har samma uppgifter och utmaningar, berättar Ida Kullgren. Det blir ett smörgåsbord av föreläsningar och deltagarna kan välja program efter behov.

Du som arbetar med kontinuitetshantering inom privat eller offentlig verksamhet är välkommen att anmäla dig.

Anmälan till Mötesplats kontinuitetshantering den 5 november, Karlstad CCC

Bakgrund

MSB har sedan 2017 bedrivit ett utvecklingsprojekt inom kontinuitetshantering och under 2018 genomfördes enkätundersökningar och intervjuer hos samhällsviktiga verksamheter, både offentliga och privata, i syfte att kartlägga utmaningar och behov av stöd i arbetet.

Utifrån behoven startade MSB en extern referensgrupp i oktober 2018 som fick i uppgift att ta fram ett enklare och mer lättillgängligt metodstöd till processledare eller motsvarande som ska driva arbetet med kontinuitetshantering. I referensgruppen deltog representanter från nio kommuner, en region, en länsstyrelse och fyra centrala myndigheter.

Stödet bygger på valda delar ur Vägledning för kontinuitetshantering, SS 22304:2014. Den baseras i sin tur på standarden ISO 22301:2012 Samhällssäkerhet - Ledningssystem för kontinuitet. 

Vad är kontinuitetshantering?

Kontinuitetshantering handlar om att planera för att kunna upprätthålla verksamhet och processer för att skapa en nödvändig förmåga till funktionalitet, oavsett händelse. Genom att fler samhällsviktiga verksamheter arbetar med kontinuitetshantering skapas en förmåga att kunna upprätthålla viktiga verksamheter.

Det innebär att samhällets funktionalitet stärks, såväl i vardag, kris som under höjd beredskap.

Senast granskad: 26 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan