Till innehåll på sidan

Insatser hyllades på årsdag

Ett år har passerat. Men erfarenheter tas fortfarande om hand, ärr behöver hanteras varligt. – När kameror släckts och det blivit väldigt tyst, följs det ofta av vemod och ensamhet. Vi har sagt att det inte ska hända här. Vi ska hålla ihop och vara lika starka som vi var under bränderna, säger Gävleborgs landshövding Per Bill i Kårböle.

Cecilia Looström, avdelningschef på MSB, tar emot diplom för MSB insatser under skogsbränderna av Gävleborgs landshövding Per Bill. I bakgrunden Nicklas Bremefors, kommunchef i Ljusdal.

Länsstyrelsen uppmärksammade i fredags, 9 augusti, att det var ett år sedan räddningsinsatserna för de stora skogsbränderna i Ljusdals kommun avslutades.

En minnessten avtäcktes vid Kårböle skans och diplom delades ut till alla, från centrala myndigheter till frivilliga organisationer, som på olika sätt bidrog när cirka 9 500 hektar skog brann.

Cecilia Looström, avdelningschef för räddningstjänst och olycksförebyggande, representerade MSB:

– Det var ett fint arrangemang för att hedra alla som bidrog under bränderna och MSB uppskattade att få närvara under denna ceremoni.

Bland de som hyllades var den tillfälliga grupp på 300 personer som bemannade Färila-Folkan och servade med allt från mat och materiel till massage.

– Kanske det mest fantastiska jag gjort i mitt liv. Mitt i allt det hemska fanns en enorm sammanhållning. Alla jobbade prestigelöst och förstod att det var lika viktigt att städa toan så inte folk blev sjuka som att sitta med i staben. Jag tror man ska vara snabbare att ta hjälp från privatpersoner, det finns en enorm kraft i det, sade Anna Nordlund som tog emot diplomet.

Via länsstyrelsens samordningskansli, som nu upphör, har  ett år ägnats åt efterarbete. Och utvärderingarna fortsätter.

– Vi hade stor nytta av erfarenheterna från bränderna i Västmanland 2014, naturligtvis hoppas vi att all den kunskap och erfarenhet som tagits fram här ska göra nytta i framtiden när det brinner eller händer någon annan katastrof, sade Per Bill.

Robert Strid, räddningsledare när länsstyrelsen tog över insatsen, tackade EU och MSB för fantastiskt samordningsarbete och den kraft och det engagemang som fanns i bygden.

– Vi räddade skog, egendom. Det kan alla här känna sig stolta över. Men vi får heller inte glömma alla drabbade, generationers skogsbruk försvann på några veckor.

Stellan Fagrell, ordförande i Kårböles byalag, tackade stat och kommun och alla andra som bistod när byn var omringad av branden:

– Förra gången Kårböle hotades klev också staten in. Det var 375 år sedan och norska armén var hotet. Då byggdes den här skansen.

Kårböle blev med bränderna riksbekant, och det tror länsstyrelse, kommun och bybor i förlängningen kan ha positiv effekt för byns utveckling. Under ceremonin överlämnade Fortum ett bidrag på 100 000 till byalaget, vilket bland annat ska användas för att gräva ner fiberledning.

– Det var inte en självklarhet att byn skulle klara branden, för enskilde markägaren kan det vara en katastrof. Reklampelaren är dyrköpt, men i långa loppet tror jag vår erfarenhet är positiv. Det har blivit mer drag i byn, en positiv anda. Alla är stärka av att vi klarade fjolåret, sade Gunnar Fredriksson, stationsansvarig för Kårböles brandvärn.

Senast granskad: 12 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan