Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 augusti 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:46

Alarmeringsövning har dragit igång Barents Rescue

AlarmEx är den del av övningen i Barents Rescue som hanterar själva larmdelen, både för det land som begär stöd och de länder som tar emot begäran om stöd. I årets övning var det Sverige som skickade förfrågan om stöd till de länder som ingår i Barentsavtalet d v s Finland, Ryssland och Norge.

Övningslarmet skickades på uppdrag av länsstyrelsen i Norrbotten, och hanteringen gjordes av MSB. MSB skickade enligt fastlagd rutin i Joint Manual (ett övergripande dokument som avtalsländerna kommit överens om) fax till respektive land och följde upp med ett samtal.

Larmet genomfördes i två steg. Den första dagen i alarmeringsövningen, i onsdags, skickades en Early Warning där Sverige på övergripande sätt beskrev att läget var ansträngt och att vi med största sannolikhet skulle behöva skicka en förfrågan om stöd utifrån Barentsavtalet.

Dag två, torsdagen, skickade denna förfrågan ut med en tydligare beskrivning av händelsen samt vilka förmågor Sverige önskade få stöd med.

Idag, fredag 30 augusti, avslutades Alarmex med en internationell samverkanskonferens där MSB gav förutsättningarna för ländernas ankommande förstärkningsresurser, angående Border Crossing och Host nation Support. De stödjande länderna fick också möjlighet att ställa frågor.

Aktörer som medverkade i Alarmex var Länsstyrelsen i Norrbotten, MSB, Polisen, Socialstyrelsen, Trafikverket, Regionerna i Norrbotten och Västerbotten.

– Det var roligt att alla medverkande aktörer, både nationellt och internationellt, var så engagerade i övningen. De övade förde konstruktiva dialoger med varandra, bilateralt och genom samverkanskonferenser, vilket förde övningen framåt på ett bra sätt, säger Ebba Hallsenius, övningsledare på MSB.

– Jag tycker att det är bra att öva de här rutinerna, säger Jörgen Fyhr på Länsstyrelsen i Norrbotten. Om det här sker skarpt så måste det gå fort och ändå blir rätt. Vi måste kunna kommunicera tydligt vilka förmågor vi behöver, och länderna måste kunna svara vilka förmågor de kan bidra med. Så att vi snabbt får in rätt resurser.

Information om övningen Barents Rescue

Publicerad: 30 augusti 2019 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 01:46

Senast granskad: 30 augusti 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan