Till innehåll på sidan

Stärkt brandskydd - hur går det för nationella strategin

Det går framåt men fortsatta insatser behövs för att nå samtliga mål i den nationella strategin för stärkt brandskydd för den enskilda människan. Det är en slutsats från den analys MSB gjort av utvecklingen inom bostadsbrandsområdet.

På Förebyggandekonferensen 2019 presenterade Björn Sund delar av resultateten som också finns samlade i rapporten Nationell strategi för stärkt brandskydd - Har den förändrat något?

Antalet omkomna under år 2018 var det näst lägsta under de senaste 20 åren. För att nå målet om en 30 procentig minskning mellan år 2010-2020 får inte antal omkomna överstiga 70 stycken under åren 2019-2020, vilket bedöms bli mycket svårt att uppnå.

Antal allvarligt skadade har minskat med 25 procent fram till år 2018 och det bedöms som möjligt att nå målet år 2020 med fortsatta ansträngningar.

Eftersom Sverige inte är ”bäst i klassen” när det gäller antal omkomna i bränder borde det vara möjligt att hämta hem erfarenheter från andra länder.

Glädjande är att vi kan konstatera att andelarna av befolkningen som har fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning (handbrandsläckare och brandfilt) hemma har ökat relativt snabbt.

Utmaningar inför framtiden är att bli mer individinriktad i det förebyggande arbetet, att antalet äldre ensamboende kommer öka dramatiskt och att det blir en allt större utmaning att fortsätta öka innehavet av brandvarnare och släckredskap.

Senast granskad: 11 april 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan