Till innehåll på sidan

Så stärker MSB beredskapen att hantera skogsbränder till sommaren

Till sommaren kommer Sverige att stå bättre rustat att bekämpa omfattande skogsbränder. MSB har bland annat en ny nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften, fler skogsbrandsdepåer som kan återställas snabbare och bättre förmåga att ge stöd till aktörerna att samverka och leda.

Förra sommaren rasade de mest omfattande skogsbränderna i Sverige på flera hundra år och efter en torr och solig vår har brandriskerna

Läs nyheten om förhöjd helikopterberedskap från 23 april.

Sedan förra sommaren har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetat intensivt med att ytterligare stärka skogsbrandsberedskapen, bland annat efter ett uppdrag från regeringen och efter den erfarenhetsåterföring som myndigheten gör efter varje större samhällsstörning.

- Vi har genomfört en lång rad åtgärder och går stärkta in i årets skogsbrandssäsong, som redan är här. I år kommer vi, tillsammans med aktörerna, att kunna möta lika intensiva eller mer intensiva, bränder än vad vi gjorde förra sommaren. Men en del arbete återstår fortfarandet innan alla nationella resurser som Sverige behöver på lång sikt är på plats, säger Anneli Bergholm Söder, chef för MSB:s operativa avdelning.

På längre sikt vill MSB tillgodose behovet av större flygande resurser.  MSB har föreslagit för regeringen att Sverige bör leasa mindre skopande flygplan från 2020 och samtidigt utvärdera de långsiktiga behoven av att upphandla större skopande flygplan.

Inte bara skogsbrand

Även om skogbränder har varit i fokus under året trycker hon på vikten av att bygga det svenska krisberedskapssystemet så att inte en typ av händelse styr den beredskap landet har.

– Det skulle ju kunna vara så att vi möter helt andra utmaningar än skogsbränder till sommaren och då måste vi ha resurser och förmåga att hantera också det. Eftersom vi aldrig fullt ut kan förutse vilken samhällsstörning som kommer att drabba oss är det viktigt att våra arbetsformer tillåter stor flexibilitet så att vi kan svara upp mot en snabbt uppkommen situation. I stort gör våra arbetsformer det.

MSB har generiska arbetsformer och verktyg för att hantera alla typer av samhällsstörningar oavsett om det handlar om skogsbränder, stormar, oljeutsläpp, terrorattentat, påverkanskampanjer eller om Sverige skulle stå inför krigshot eller befinna sig i krig.

För att Sverige redan till sommaren 2019 ska stå bättre rustat att hantera skogsbränder har MSB:

 • Skapat en helt ny svensk förmåga att bekämpa bränder från luften genom avtal med privata helikopterentreprenörer. Vid högsta beredskapsläge kommer helikoptrarna att kunna vara i luften inom 90 minuter.
 • Ökat antalet skogsbrandsdepåer från 15 till 24 och kan återställa använda skogsbrandsdepåer snabbare.
 • Stärkt förmågan att ta emot internationellt stöd, så kallat värdlandsstöd, och fortsätter den utvecklingen.
 • Stärkt förmågan att stötta aktörerna med samverkan och ledning.
  Utvecklat den inriktnings- och prioriteringsfunktion som för första gången togs i bruk sommaren 2018 för att mäkla resurser mellan räddningstjänster, prioritera MSB:s egna och internationella förstärkningsresurser samt ge rekommendationer till andra myndigheter. Det är ett samarbete mellan räddningstjänster, länsstyrelser och MSB.
 • Utvecklat samordningen av frivilliga, bland annat har vi tecknat en överenskommelse med Svenska Röda Korset att, i likhet med förra sommaren, vid behov samordna spontanfrivilliga.
 • Vidareutvecklat konceptet MSB:s samverkansperson och MSB:s mottagande av samverkanspersoner från andra myndigheter. Ett pågående arbete.
 • Startat ett arbete med att utveckla ett nytt prognossystem för brandrisker.
 • Tagit fram vägledning för skogsbrandssläckning, finns tillgänglig på msb.se från 7 maj.
 • Tagit fram vägledning för eldningsförbud.
 • Stärkt samarbetet med internationella aktörer, både med EU och med de nordiska och baltiska länderna.
 • Utvecklat myndighetens arbetssätt och administrativt stöd i samband med samhällsstörningar. Bland annat stärker myndigheten bemanningen under semesterperioden, genomför utbildningar och utvecklar de operativa arbetsformerna.

Så begär aktörerna stöd från MSB

För att begära nationella resurser från MSB är myndighetens tjänsteman i beredskap, (TiB) kontaktvägen in:

054-150 150

Läs mer om hur MSB stärker den svenska skogsbrandsberedskapen

Senast granskad: 27 maj 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan