Till innehåll på sidan

Presentation av nyheter i ADR-S/RID-S 2019

MSB har gjort en sammanställning över de förändringar i 2019 års utgåvor av föreskrifterna om transport av farligt gods på väg och i terräng respektive järnväg som bedöms ha störst betydelse

Not. MSB har publicerat en ny webbplats vilket innebär att denna nyhet är återpublicerad. I det länkade dokumentet finns länkar som ändrats med anledning av att de påverkats av msb:s nya webbplats.

Nyheter ADR RID 2019

 

Senast granskad: 31 juli 2019

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan